Leczenie ADHD opiera sie na psychoterapii wspomaganej przez farmakoterapię/ fot. Fotolia

Nie wymawiam R - wada wymowy u dziecka

Jedną z wad wymowy jest nieumiejętność wymówienia spółgłoski „r”. Istnieje kilka sposobów, aby się tego nauczyć. Jednym z nich jest ciągłe ćwiczenie wymowy literki r w domu. Pomocna w tym może być książka „Bajkowy świat głoski R”. Dowiedz się, jak pracować z bajeczkami?
/ 27.01.2012 22:38
Leczenie ADHD opiera sie na psychoterapii wspomaganej przez farmakoterapię/ fot. Fotolia

Książeczka o literce R

„Bajkowy świat głoski R” to zbiór szesnastu sympatycznych bajeczek. Głównym założeniem bajeczek jest utrwalanie wymowy głoski r, często zniekształcanej lub zastępowanej innym fonemem. Po licznych, prowadzonych w gabinecie logopedycznym ćwiczeniach, których celem jest usprawnienie czubka języka i wywołanie głoski r, niezbędne są dalsze ćwiczenia w wielokrotnym powtarzaniu tej głoski, aby na zawsze zagościła w mowie spontanicznej dziecka. Bajeczki w książce „Bajkowy świat głoski R” ze względu na to, że głoska r występuje w nich wiele razy, zmuszają do ciągłego jej używania, a tym samym automatyzowania w mowie. Mają też inne walory. Ich treść pobudza dziecięcą wyobraźnię, poszerza słownictwo, służy wyciąganiu wniosków, przypomina o wartościach ludzkich.

Historyjki obrazkowe

Bajki zawarte w książce wzbogacone są historyjkami obrazkowymi mającymi ogromne wartości edukacyjne. W dobie gier komputerowych, nieskomplikowanych treściowo telewizyjnych kreskówek i komiksów, zasób słownictwa maluchów jest nierzadko ubogi, a wypowiedzi i opowiadania sprowadzają się do prostych zdań. Historyjki obrazkowe w naturalny sposób skłaniają do budowania wypowiedzi wielozdaniowych.

Oparcie w obrazkach jest szczególnie pomocne dla dzieci nieśmiałych, mających problem z mówieniem. Ilustracja zachęca do samodzielnego wypowiadania się. Dziecko nie tylko opisuje to, co widzi, ale dostrzega również zawarte w historyjce związki przyczynowo-skutkowe.

Zobacz także: Jak nauczyć dziecko wymawiać R? - bajka ćwiczeniowa

W przypadku, gdy ułożenie historyjki poprzedzone jest przeczytaniem bajeczki, maluchowi stawia się dodatkowe zadania – musi on koncentrować się podczas czytania, jak najdokładniej zapamiętać treść bajki, zrozumieć jej sens, przypomnieć sobie przebieg akcji, by odtworzyć wszystko za pomocą obrazków.

Ilustracje dziecko wkłada do kieszonek plastykowych. Po odwróceniu prawidłowo ułożonej historyjki otrzymuje nagrodę w postaci gotowego rysunku odnoszącego się do treści bajeczki. Dodatkowym wzmocnieniem wypowiedzi są etykiety ze zdaniami utrwalającymi wymowę głoski r. Dziecko powtarza zdania za dorosłym lub samo je czyta, a potem układa obok ułożonych ilustracji.

Jak pracować z bajeczkami?

Dorosły zwraca się do dziecka: "Przeczytam ci bajeczkę pt. 'Marzenie raczka'”. Posłuchaj uważnie i zapamiętaj jak najdokładniej jej treść. Po przeczytaniu wyjaśnimy sobie słowa, których nie zrozumiesz”.

Dorosły czyta. Pomaga zrozumieć trudne wyrazy, zadając dziecku pytania, na przykład: „Co oznacza słowo ‘stryjenka’, ‘szwagrowie’, ‘średnia latorośl’?”; „Kto mieszkał w jeziorze? O czym marzył Arcio? Co znalazł Arcio nad brzegiem jeziora? Kto uszył raczkowi marynarkę? Kim został rak Artur?”. Dziecko odpowiada na zadane pytania.

Dorosły rozkłada przed dzieckiem obrazki w przypadkowej kolejności: „Masz przed sobą obrazki. Weź do ręki dowolny obrazek. Opowiedz, co na nim widzisz. Potem zrób to samo z kolejnymi obrazkami”.

Polecamy: Jak zapobiegać wadom wymowy u dziecka?

Dziecko w dowolnej kolejności układa zdania do wszystkich obrazków. Po wykonaniu zadania dorosły pokazuje plastykowe kieszonki. „Teraz poukładaj obrazki w odpowiedniej kolejności zgodnie z treścią bajki. Włóż obrazki do kolejnych plastykowych kieszonek”. Dziecko wkłada obrazki. „Sprawdzimy, czy dobrze ułożyłeś. Odwróć całość i zobacz, co znajduje się na drugiej stronie. Brawo! Poprawnie odtworzyłeś treść bajki. Masz nagrodę w postaci obrazka. Co przedstawia obrazek? Ponownie odwróć planszę. Opowiedz teraz treść bajki w oparciu o obrazki. Pamiętaj o starannym wypowiadaniu głoski r”.

Po ukończeniu zadania dorosły podaje dziecku gotowe etykiety ze zdaniami. „Przeczytaj zdanie (jeśli dziecko nie czyta, robi to dorosły). Połóż je obok odpowiedniego obrazka. Zrób to samo z kolejnymi zdaniami. Przeczytaj teraz wszystkie zdania (lub: Teraz powtórz za mną wszystkie zdania)”. Dziecko czyta lub powtarza zdania za dorosłym, wymawiając dokładnie głoskę r. „Jakie obrazki byś dorysował, aby uzupełniły treść bajki? Co lub kogo by przedstawiały?” Dziecko mówi o swoich propozycjach. Dorosły może zadać dziecku jeszcze następujące pytania: „Czego uczy nas bajka? Jaki był raczek? Czy człowiek potrafi zachowywać się podobnie jak bajkowy raczek? Jakie pytanie ułożyłbyś do każdego obrazka?”. Następnie dorosły może poprosić: „Wybierz fragment tekstu, który podoba ci się najbardziej. Przeczytaj go (jeśli dziecko potrafi czytać), pięknie wymawiając r”.

Warto wiedzieć: Logopeda do 3. roku życia – nie zwlekaj z wizytą!

Fragment pochodzi z książki „Bajkowy świat głoski R” (wydawnictwo Harmonia, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.