POLECAMY

Jakich języków uczą się dzieci w szkołach w Unii Europejskiej?

W niektórych krajach uczniowie sami decydują się na naukę języków obcych niezależnie od tego, czy jest ona obowiązkowa na ich etapie kształcenia. Jakich języków obcych uczą się dzieci w Unii Europejskiej?

nauka języków obcych w Unii Europejskiej

Fot. Fotolia

Nauka języków obcych w szkołach w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej języka obcego uczy się średnio połowa uczniów szkół podstawowych. Odsetek uczęszczających na lekcje języka obcego zależy nie tylko od tego, czy na określonym etapie kształcenia nauka ta jest obowiązkowa.

W rzeczywistości, w niektórych krajach obcego języka uczą się prawie wszyscy uczniowie szkół podstawowych, choć w pierwszych klasach nie jest to obowiązkowe – uczniowie sami decydują się na uczestnictwo w tych zajęciach.

Język obcy wprowadza się na ogół jako przedmiot obowiązkowy dla uczniów w wieku około 10. roku życia, ale w niektórych krajach pozostaje on przedmiotem fakultatywnym (Irlandia) bądź naucza się go w ramach projektów pilotażowych (Włochy).

Rosnące znaczenie języków obcych w szkolnych programach nauczania i czas przeznaczany na ich nauczanie stanowią efekt starań podejmowanych przez ludzi tworzących politykę w Europie, którzy wiedzą, jak ważne jest to, by każdy opanował w stopniu dobrym co najmniej jeden obcy język.

W wielu krajach przeprowadza się obecnie reformy, które mają umożliwić – w najbliższej przyszłości – naukę języków obcych wszystkim uczniom. Trwającą obecnie fazę przejściową uzasadnia się często brakiem nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami lub tym, że w aktualnym budżecie edukacji trudno znaleźć środki na dodatkowe wydatki.

Wprawdzie w oficjalnych dokumentach deklaruje się wolę zachowania wielojęzyczności Europy, ale we wszystkich krajach największa liczba młodych ludzi w szkołach podstawowych i ogólnokształcących  szkołach średnich uczy się języka angielskiego.

W niektórych krajach dominacja języka angielskiego wynika między innymi z tego, że jego obowiązkową naukę wprowadza się dla wszystkich uczniów.

Fragment pochodzi z książkiPedagogika porównawcza” autorstwa R. Nowakowska-Siuta (Impuls 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Nauka języka obcego - na czym polega storytelling?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)