Jakie powikłania mogą wystąpić w ciąży u nastolatki?

Jakie powikłania mogą wystąpić w przypadku ciąży u nastolatki? Ryzyko których powikłań wzrasta, kiedy problem dotyczy wczesnej ciąży? Jakie powikłania często towarzyszą ciążom nieletnich?
/ 07.08.2014 13:25

powikłania w ciąży u nastolatki

Fot. Fotolia

Częste powikłania w ciąży u nastoletnich dziewcząt

Powikłaniem związanym z ciążą u nastoletnich dziewcząt jest częściej występujące zatrucie ciążowe (gestoza). Badania wskazują, że zatrucie ciążowe częściej zdarza się u młodych matek i u kobiet będących w pierwszej ciąży, przy czym wiąże się ono zarówno z czynnikami biologicznymi, jak i socjalnymi. Aby złagodzić gestozę lub jej uniknąć, należy przestrzegać badań kontrolnych, z czym mają trudność nastolatki zgłaszające się, jak wspomniano wcześniej, bardzo późno do lekarza.

Innym powikłaniem ciąży u nastolatek jest niewydolność szyjki macicy częstsza u małoletnich ciężarnych (występująca w 3,9% przypadków), będąca następstwem poprzednio przebytego pęknięcia szyjki macicy, związanego np. z porodem dużego płodu, lub spowodowana czynnikami wrodzonymi.

Ciążom nieletnich stosunkowo często towarzyszy niedokrwistość – występuje u ok. 3,8% nastolatek, ale z badań Z. Pankrac wynika, że pojawiła się u 7,9% dziewcząt.

Zobacz także: Komplikacje w ciąży - kiedy i dlaczego się pojawiają?

Nadciśnienie indukowane ciążą jest powikłaniem częściej występującym u pierwiastek, a ponieważ nastolatka w ciąży najczęściej jest pierwiastką, sytuacja ta sprzyja jego wystąpieniu. Poza tym nadciśnienie indukowane ciążą rzadziej występuje u kobiet dłużej eksponowanych przed ciążą na nasienie ojca dziecka, co jest oczywiste, zważywszy, że młodsze nastolatki mają na ogół krótszą historię współżycia seksualnego, często są to kontakty jednorazowe z przypadkowym mężczyzną.

Badania wskazują, że nadciśnienie od 6 do 8 razy częściej występuje w pierwszej ciąży niż w następnych. Polscy badacze podają, że około 3,8% nastolatek w czasie ciąży ma nadciśnienie.

Ryzyko nagłej śmierci noworodka jest większe w przypadku ciąży u nastolatki

W przeprowadzonych dotąd badaniach zwraca się także uwagę na częstszą śmierć w okresie noworodkowym zarówno dzieci nastolatek, jak i samych młodocianych matek. W skali światowej powikłania związane z ciążą i porodem stanowią najczęstszą przyczynę zgonu lub niepełnosprawności młodych kobiet w wieku 15–19 lat.

Prawdopodobieństwo zgonu w trakcie porodu u nastoletnich mężatek jest dwukrotnie wyższe niż u kobiet dwudziestokilkuletnich, a w przypadku dziewcząt poniżej 16. r.ż. – pięciokrotnie).

Niektórzy badacze podają, że ryzyko zgonu dzieci bardzo młodych matek (poniżej 15. r.ż.) jest trzykrotnie wyższe niż dzieci dojrzałych kobiet. Najczęstszą przyczyną śmierci dzieci w okresie noworodkowym matek w wieku poniżej 20. r.ż. jest zespół nagłej śmierci SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) oraz infekcje i nieszczęśliwe wypadki. Doznaje ich 5,2 dzieci bardzo młodych matek na 1000 urodzeń, podczas gdy wskaźnik przyczyn tych śmierci dla dzieci dojrzałych kobiet, powyżej 20. r.ż., wynosi 1,0 na 1000 (...)

W ocenie wielu badaczy dzieci urodzone przez młodociane matki posiadają mniejszą masę urodzeniową (hipotrofia). Stwierdzono, że ryzyko urodzenia zbyt małego dziecka wzrasta, gdy kobieta nie przekroczyła jeszcze czwartego wieku ginekologicznego, mierzonego od czasu wystąpienia pierwszej miesiączki (tamże). Hipotrofia to duży problem kliniczny, dotyczy 10,4% noworodków urodzonych przez nastolatki, przy czym u dziewcząt poniżej 15. r.ż. wskaźnik ten jest wyższy i wynosi od 12,9 do 33%.

Uważa się, że mimo przyrostu wagi w czasie ciąży następuje duża redukcja masy płodu, gdyż niedojrzały organizm skoncentrowany jest na budowaniu tkanki matki a nie płodu (Wallace i in., 1996).

Fragment pochodzi z książkiNastoletnie matki” autorstwa M. Bidzan (Impuls 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Jaki wpływ na rozwój płodu mogą mieć leki?