W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka

Urlop macierzyński w razie zgonu dziecka

Kobieta, która urodziła martwe dziecko lub której dziecko zmarło przechodzi bardzo ciężkie chwile. Pomocą dla kobiety może okazać się możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego.
/ 24.11.2009 15:41
W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka

Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka. Długość urlopu, na jakim będzie przebywać kobieta zależy od liczby dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Pracownica ma prawo do:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz także:Wymiar urlopu macierzyńskiego

Wyżej wskazany wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia zdrowego dziecka. Niestety życie czasem stawia kobiety przed trudnymi sytuacjami. Do takich sytuacji bez wątpienia należy urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka w pierwszych tygodniach życia. Prawo chroni takie kobiety umożliwiając im urlop macierzyński, który nie będzie przeznaczony na opiekę nad dzieckiem, a możliwość dojść do siebie po takim ogromnym ciosie.

Ile dni urlopu macierzyńskiego?

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński. Jeśli dziecko urodziło się martwe pracownica ma prawo do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W przypadku, kiedy dziecko zmarło przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Urlop taki przysługuje nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Pracownica urodziła czworaczki, z których jedno zmarło w trakcie porodu. W tym przypadku przysługuje jej 33 tygodni urlopu macierzyńskiego, czyli tyle ile wynosi wymiar urlopu przysługujący przy urodzeniu trójki dzieci.

Zobacz także: Urlop macierzyński