Praca w służbie cywilnej – zasady i kryteria naboru. Jak dostać się do służby cywilnej?

praca-w-sluzbie-cywilnej fot. Adobe Stock/ZoFot
Praca w służbie cywilnej z pewnością nie jest łatwym zawodem. Kandydaci muszą mierzyć się z konkretnymi warunkami, jakie niesie za sobą służba cywilna. W jej skład wchodzą urzędnicy służby cywilnej, pracownicy służby cywilnej oraz osoby, które zatrudnione są na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.
/ 11.01.2023 13:00
praca-w-sluzbie-cywilnej fot. Adobe Stock/ZoFot

Służba cywilna działa, by zapewnić rzetelne oraz bezstronnie politycznie zadania państwa w urzędach rządowej administracji. Przekonaj się sama, czym zajmują się pracownicy służby cywilnej!

Spis treści:

 1. Jak wygląda nabór do służby cywilnej?
 2. Pojęcia dotyczące służby cywilnej
 3. List motywacyjny i CV do służby cywilnej – jak napisać?
 4. Jak wyglądają etapy rekrutacji w służbie cywilnej?
 5. Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna do służby cywilnej?

Jak wygląda nabór do służby cywilnej?

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o pracę w służbie cywilnej, wyłaniani są na wolne stanowiska pracy. Nabór do służby cywilnej ogłasza dyrektor urzędu, którego obowiązkiem jest upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Umieszcza takie ogłoszenie w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i na stronie internetowej BIP urzędu. Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Pojęcia dotyczące służby cywilnej

Informacje podstawowe dotyczące służby cywilnej to:

 • Pracownik służby cywilnej – osoba, która jest zatrudniona na umowie o pracę, zgodnie z określonymi zasadami w ustawie o służbie cywilnej;
 • Korpus służby cywilnej – pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach: koordynujących, specjalistycznych, wspomagających oraz samodzielnych;
 • Członek korpusu służby cywilnej – jest pracownikiem służby cywilnej, ewentualnie jest urzędnikiem służby cywilnej lub zatrudniony jest na wyższym stanowisku;
 • Osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej – osoba, która zatrudniona jest na podstawie powołania w służbie cywilnej;
 • Urzędnik służby cywilnej – osoba, która zatrudniona jest zgodnie z zasadami określonym w ustawie o służbie cywilnej.

List motywacyjny i CV do służby cywilnej – jak napisać?

Praca w służbie cywilnej różni się od typowych prac biurowych. Warto przed wysłaniem CV i listu motywacyjnego dowiedzieć się, co powinno się w nich znaleźć, by mieć większe szanse zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

Pisząc CV do pracy w służbie cywilnej, należy pamiętać o:

 • napisaniu o swoich sukcesach i osiągnięciach,
 • napisaniu zwięźle o stażu zawodowym, co pokaże, czy jest się idealnym kandydatem na dane stanowisko,
 • napisaniu o konkretach oraz odniesienie się do wymogów, które zawarte były w ogłoszeniu,
 • dobraniu słów tak, by nie było żadnych niedomówień dotyczących np. wykształcenia lub stażu pracy.

Jeśli chodzi o list motywacyjny do pracy w służbie cywilnej, również trzeba pamiętać o:

 • zachowaniu wszystkich wymogów listu formalnego, więc warto sprawdzić poprawny wzór listu motywacyjnego,
 • napisaniu o motywacji dotyczącej pełnienia obowiązków związanych z pracą w służbie cywilnej,
 • rozszerzeniu informacji, które były zawarte w CV, jednocześnie pokazując te, które byłyby istotne w pracy na danym stanowisku w służbie cywilnej.

Jak wyglądają etapy rekrutacji w służbie cywilnej?

Poniżej przedstawione są etapy rekrutacji do pracy w służbie cywilnej krok po kroku:

 1. Kompletowanie dokumentów i dostarczenie ich do miejsca wskazanego w ogłoszeniu.
 2. Jeśli wszystko pójdzie po danej myśli, ze strony służby cywilnej dostaje się skierowanie do dalszego etapu naboru.
 3. Po zaproszeniu na rozmowę kandydat musi udowodnić swoje kwalifikacje.
 4. Komisja służby cywilnej przedstawia dyrektorowi urzędu 5 najlepszych kandydatów.
 5. Dyrektor podejmuje decyzję.
 6. Decyzja zapada poprzez podanie jej do publicznej wiadomości, a komisja nie wskazuje swych preferencji co do kandydata, a jedynie dostarcza mu uzasadnienie dla konkretnego wybranka do służby cywilnej.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna do służby cywilnej?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej do służby cywilnej komisja dokonuje oceny kompetencji zgłoszonego kandydata. Dostaje on do wypełnienia test. Na tej podstawie komisja dokonuje wyboru maksymalnie 5 kompetencji wymaganych do pracy na stanowisku, na które zgłosił się kandydat. Z oceny kompetencji uzyskać można maksymalnie 80 punktów.

Komisja przedstawia dyrektorowi służby cywilnej 5 kandydatów z największą ilością zebranych punktów celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Możliwe jest natomiast sprawdzenie umiejętności kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej np. w formie zadania praktycznego.

Czytaj także:
Rekrutacja do Policji w 2022 roku – jakie wymogi trzeba spełnić? Jak dostać się do Policji?
Jak wygląda służba przygotowawcza? Jakie testy i szkolenia trzeba ukończyć?
Praca w służbie więziennej – rekrutacja, wymagania, zarobki. Dowiedz się więcej

Redakcja poleca

REKLAMA