Ile godzin nadliczbowych przysługuje pracownicy w ciągu roku?

Pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę
Praca ponad normę dobową, jak i ponad normę średniotygodniową jest pracą w godzinach nadliczbowych.
/ 26.09.2016 13:22
Pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę

Kiedy praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna?

  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • wynikająca ze szczególnych potrzeb pracodawcy (nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia).

Jaki jest dopuszczalny ustawowy limit nadgodzin w roku kalendarzowym?

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami wynikającymi ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

W układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy albo w umowie o pracę (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy,) pracodawca może ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym.

W jaki sposób obliczamy maksymalną liczbę nadgodzin (którą dopuszcza Państwowa Inspekcja Pracy)?

  • w przypadku osób, którym przysługuje 20 dni wolnych  - 52 tygodnie - 4 tygodnie urlopu = 48 x 8 (maksymalna liczba nadgodzin w tygodniu) = 384h
  • w przypadku osób, którym przysługuje 26 dni wolnych  - 52 tygodnie - 5 tygodni urlopu = 47 x 8 (maksymalna liczba nadgodzin w tygodniu) = 376h

Co w zamian za nadgodziny?

W zamian za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownicy czas wolny od pracy lub dodatek wysokości 100% lub 50%wynagrodzenia. Wynagrodzenie i dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych może być zastąpiony ryczałtem i dotyczy pracownic, które wykonują stale pracę poza zakładem pracy.

Warto podkreślić, że pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych pracownic w ciąży oraz młodocianych pracowników, nawet jeśli wyrażą na to zgodę.
Pracodawca, który zleca pracę ponad ustawowy dopuszczalny limit godzin nadliczbowych pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Redakcja poleca

REKLAMA