Ile dni urlopu przysługuje po urodzeniu dziecka? 5 rodzajów urlopów dla rodziców

Ile dni urlopu przysługuje po urodzeniu dziecka_ 5 rodzajów urlopów dla rodziców fot. Adobe Stock, Piotr
Po urodzeniu dziecka rodzice mogą skorzystać z 5 rodzajów urlopów. Rodzice mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego i okolicznościowego. Ile trwają urlopy po urodzeniu dziecka? Czy są płatne? Czy można dzielić urlop na dziecko? Do kiedy można z nich skorzystać?
/ 03.07.2024 14:45
Ile dni urlopu przysługuje po urodzeniu dziecka_ 5 rodzajów urlopów dla rodziców fot. Adobe Stock, Piotr
Przepisy prawa pracy przewidują urlopy dla rodziców.
 
Spis treści:
  1.  Urlop macierzyński 
  2. Urlop rodzicielski
  3. Urlop ojcowski 
  4. Urlop wychowawczy
 

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to podstawy urlop, z którego może skorzystać matka od dnia porodu. Co do zasady trwa on 20 tygodni. Liczba dni może być dłuższa w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. 
 
Wynosi on:
31 tygodni- przy 2 dzieci
33 tygodnie – 3 dzieci
35 tygodni – 4 dzieci
37 tygodni – 5 i więcej dzieci
Za czas urlopu przysługuje 100 proc. wymiaru zasiłku, czyli przy stałej pensji będzie to pełna kwota wynagrodzenia. 
 

Urlop rodzicielski

Po wykorzystanym urlopie macierzyńskim można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski powinien być wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. 
Za czas urlopu rodzic otrzymuje zasiłek w postaci 70 proc. pensji. 

Urlop ojcowski 

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Wynosi on 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych). Z urlopu można skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. 
Ojciec dziecka może również wziąć 2 dniu urlopu okolicznościowego z związku z urodzeniem dziecka.

 

Urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, z tym że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu. Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części. Ten urlop można wykorzystać do roku,  w którym dziecko skończy 6 lat. 
 
Przepisy pozwalają pracować podczas urlopu wychowawczego, o ile jest to praca umożliwiająca osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
 
Czytaj także:

 

Redakcja poleca

REKLAMA