Wysoki poziom pobudzenia wiąże się ze stresem, ale również - z wyższą jakością wykonanego zadania / fot. Shutterstock

Czy wygląd i płeć mają znaczenie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Często zastanawiamy się, co pracodawcy biorą pod uwagę przy wyborze pracowników. Jaki wpływ na to, czy dostanie się wymarzoną pracę, czy też nie, ma wygląd i płeć kandydata? Jakie stereotypy na temat różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami są wciąż aktualne i mogą wpływać na proces rekrutacji? W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzono badania, z których płyną interesujące wnioski.
/ 27.09.2016 15:51
Wysoki poziom pobudzenia wiąże się ze stresem, ale również - z wyższą jakością wykonanego zadania / fot. Shutterstock

Badanie przeprowadziła Natalia Ruszkowska w ramach pracy dyplomowej pod kierunkiem dr Hanny Bednarek z Katedry Psychologii Poznawczej SWPS. Wynika z niego, że w rekrutacjach najwyżej oceniani są atrakcyjni mężczyźni aplikujący na wysokie stanowiska w typowo męskich zawodach. Panom przypisuje się też wyższą inteligencję niż paniom.

W badaniu wzięło udział 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn), które zawodowo zajmują się rekrutacją pracowników w przedsiębiorstwach i agencjach doradztwa personalnego. Średnia ich wieku wynosiła 31 lat, a średni czas pracy na stanowisku rekruterskim 4 lata. W czasie eksperymentu badanym przedstawiano CV wraz z dołączonymi do nich zdjęciami.

Wygląd a ocena pracodawcy

Okazało się, że atrakcyjność fizyczna kandydata lub kandydatki do pracy może mieć wpływ na sposób oceny. Osoby atrakcyjne były oceniane jako bardziej szczere, inteligentniejsze, sympatyczniejsze, bardziej ugodowe i dynamiczniejsze niż osoby nieatrakcyjne. Wygląd nie miał wpływu jedynie na to, jak oceniane było doświadczenie i pracowitość kandydatów.

Atrakcyjność szczególnie ważna była przy ocenianiu panów. Najwyższe rekomendacje od rekruterów otrzymali w doświadczeniu atrakcyjni mężczyźni i to niezależnie od typu pracy, do jakiej aplikowali. Najlepsze noty przyznawane były jednak przystojnym panom aplikującym na wysokie i typowo męskie stanowiska.

Atrakcyjność kobiet miała już mniejszy wpływ na to, jak były oceniane. Różnica była widoczna jedynie w przypadku, gdy aplikowały one do pracy typowo damskiej (np. sekretarki) - wtedy atrakcyjne kandydatki miały większe szanse od tych nieatrakcyjnych.

Zobacz: O czym lubią rozmawiać mężczyźni, a o czym kobiety?

Inteligencja kobiet a inteligencja mężczyzn - stereotypy

Eksperyment pokazał też, jak mocno zakorzenione są stereotypy na temat różnic inteligencji między płciami. Autorka badania, Natalia Ruszkowska, komentuje:

„Inteligencja mężczyzn została oceniona istotnie wyżej niż kobiet, co można tłumaczyć teorią ewolucyjną, według której mężczyzna to przede wszystkim strateg i taktyk, ewolucyjnie zaprogramowany do zapewnienia bytu”.

Męski zawód, większa szczerość

Z badania wynikło też, że przy ocenie szczerości kandydatów duże znaczenie odgrywał sposób postrzegania danego zawodu w kategoriach męskich lub damskich. Osoby aplikujące do pracy w zawodach typowo męskich (np. budowlańcy) byli oceniani jako bardziej szczerzy niż kandydaci do prac przypisywanych płci pięknej.

Wyższe stanowisko, lepsze postrzeganie

Wpływ na oceny rekruterów miał także rodzaj stanowiska, o które ubiegał się kandydat. Osoby aplikujące na wysoką pozycję w strukturze firmy są postrzegane lepiej pod względem doświadczenia, pracowitości, inteligencji oraz dynamiczności niż kandydaci ubiegający się o niższe stanowiska.

Informacja pochodzi z serwisu PAP – Nauka w Polsce.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala, 13.03.2012/pg