Czy wiesz na jakich zasadach odbywa się nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy?

Czy wiesz na jakich zasadach odbywa się nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy?
Młodociany podejmując pracę celu przygotowania zawodowego, może realizować ją w dwóch postaciach – nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dowiedz się jakie uprawnienia przysługują młodemu pracownikowi!
/ 30.10.2017 10:56
Czy wiesz na jakich zasadach odbywa się nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy?

Pamiętaj, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w postaci nauki zawodu może zostać zawarta z młodocianym, który ukończył gimnazjum. Jeżeli nie ukończył – tylko w postaci przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu ma przygotować młodocianego do pracy robotnika lub czeladnika. Trwa ona od 24 do 36 miesięcy. Młodociany zostaje objęty programem praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek umożliwić mu dokształcanie teoretyczne.

Pamiętaj, że nauka zawodu jest odpłatna! Wynagrodzenie jest obliczane jako odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W pierwszym roku nauki młodocianego stawka wynosi nie mniej niż 4%, w drugim – nie mniej niż 5%, w trzecim – nie mniej niż 6%.

Przyuczenie do wykonywania zawodu ma przygotować młodocianego do pracy robotnika przyuczonego. Trwa ono od 3 do 6 miesięcy. Jego dokładny czas trwania i program jest ustalany przez pracodawcę. W tym przypadku młodociany też ma prawo do wynagrodzenia – nie mniejszego niż 4% przeciętnego wynagrodzenia.

Zarówno nauka zawodu jak i przyuczenie kończą się egzaminem.

Redakcja poleca

REKLAMA