Czy wiesz na jaki czas zawiera się umowę o pracę?

Umowa o pracę to najbardziej atrakcyjna forma zatrudnienia. Dowiedz się, jaką propozycję może złożyć Ci pracodawca podpisując z Tobą umowę.
/ 13.10.2017 16:33

Umowa o pracę może zostać zawarta: na czas nieokreślony, na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo.

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądaną, gdyż gwarantuje największą pewność zatrudnienia. Jest umową bezterminową. Jej wypowiedzenie musi zostać odpowiednio uzasadnione, a terminy wypowiedzenia są znacznie dłuższe niż w przypadku innych umów.

Umowa na czas określony należy do umów terminowy. Jest zawierana na określony czas, po upływie którego zostaje rozwiązana. Długość okresu, na jaki może zostać zawarta umowa nie jest w prawie określony. Trzecia umowa zawarta na czas określony staje się z mocy prawa – umową na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie każdej innej umowy o pracę. Może zostać zawarta maksymalnie na okres 3 miesięcy. Jest to czas, w trakcie którego pracodawca może sprawdzić umiejętności pracownika, a ten - czy odpowiadają mu warunki pracy i wynagrodzenia.

Umowa na czas wykonywania pracy jest zawierana w celu świadczenia przez pracownika określonego rodzaju pracy i rozwiązuje się z dniem jej wykonania. Z tego powodu w umowie nie określa się dokładnej daty zakończenia stosunku pracy.

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony obejmujący usprawiedliwioną nieobecność innego pracownika. Rozwiązuje się z chwilą powrotu zastępowanego pracownika.