Czy wiesz jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

Chcesz zrezygnować z pracy? Zostałeś zwolniony? Dowiedz się, ile trwa Twój okres wypowiedzenia.
/ 17.10.2017 10:00

Długość terminu wypowiedzenia jest zależna od rodzaju zawartej umowy o pracę i czasu, jaki przepracowano u danego pracodawcy.

W przypadku umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi: a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, to termin wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, ale tylko w przypadku jeżeli umowa została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, a ponadto umowa przewiduje taką możliwość. Należy bowiem pamiętać, iż co do zasady, umowy na czas określony nie można rozwiązać przed upływem terminu na jaki została zawarta.

Umowa na czas zastępstwa może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Jest to termin niezależny od czasu trwania umowy.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi: a) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie, b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny przekracza 2 tygodnie, c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pamiętaj, że wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określonej pracy, zasadniczo, jest niemożliwe. Tylko wyjątkowe sytuacje, tj. zwolnienia grupowe oraz ogłoszenie likwidacji lub upadłości przedsiębiorcy uzasadniają wypowiedzenie. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.