Osobom bezrobotnym wcale nie musi towarzyszyć załamanie nerwowe i depresja/fot.Fotolia

Bezrobocie jako źródło stresu

Osoby, które długo pozostają bez pracy doskonale zdają sobie sprawę, jak wiele stresu dostarcza taka sytuacja. Trudno im zrozumieć, jak osoby pracujące mogą narzekać na pracę, mówić o stresie w pracy. Dla osób bezrobotnych sam fakt posiadania pracy jest ogromną wartością.
/ 17.03.2009 12:03
Osobom bezrobotnym wcale nie musi towarzyszyć załamanie nerwowe i depresja/fot.Fotolia

Samoocena kluczem do sukcesu

Najistotniejszą rzeczą w przypadku osób bez pracy jest samoocena. Niepowodzenia związane z poszukiwaniem zatrudnienia, negatywna ocena kwalifikacji zawodowych lub kompetencji przez pracodawców, brak ofert pracy i ciągłe bezskuteczne wysyłanie dokumentów aplikacyjnych powoduje, że w bardzo szybkim tempie ocena własnych możliwości zostaje poddana wątpliwościom, a co za tym idzie pojawiają się nieprzyjemne emocje i poczucie porażki.

Zobacz też: Typowy poziom depresji - skąd się biorą zmiany nastroju?

Błędne koło beznadziei

Często osoby bezrobotne wpadają w stany załamania lub depresji, zwłaszcza, gdy nie mają wsparcia osób bliskich. Taka postawa jest zupełnie zrozumiała i bardzo powszechna. Jednak im bardziej osoby popadają w stan beznadziejności, tym trudniej im znaleźć pracę i koło się zamyka, ponieważ zmniejszają swoją aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, a na kolejną rozmowę kwalifikacyjną udają się z przeświadczeniem, że i tak nie zakończy się ona sukcesem.Oprócz zaniżonej samooceny psychicznej dochodzi fakt, że bezrobotny jest na utrzymaniu kogoś innego- współmałżonka, rodziców, dzieci, pomocy społecznej. Nie jest to komfortowa sytuacja, ponieważ - w ocenie wielu ludzi - proszenie o pomoc, zwłaszcza materialną, jest upokarzające.

Zobacz też: Nie bądź supermamą

Znów czuć się potrzebnym

Aby pozbyć się negatywnych emocji związanych z bezrobociem należy wypracować swoje metody, aby nie dopuścić do zaniżenia oceny własnych możliwości. Należy dbać, aby zawsze być czymś zajętym. Może to być pomoc w wychowywaniu wnuków, wolontariat, pomoc starszej osobie. Ważne jest, aby osoba bezrobotna czuła się potrzebna innym. Aby wykorzystać czas, którego posiada się w nadmiarze, można uzupełnić swoje wykształcenie, uczęszczać na bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Istotne jest także, by organizować sobie czas, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której nie widzi się sensu wstawania z łóżka. W tym okresie nie powinno się również wycofywać ze spotkań towarzyskich.

Należy także pamiętać o odpoczynku. Szukanie pracy jest to duży wysiłek, dlatego trzeba podzielić swój czas na aktywność zawodową i odreagowanie trudów dnia codziennego. Zwiększy to bowiem skuteczność działania i nie spowoduje zbyt szybkiego zniechęcenia. A to w poszukiwaniu zatrudnienia jest jedną z kluczowych rzeczy.