Zrzeczenie się dziedziczenia

Co do zasady najbliżsi zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli. Prawo jednak przewiduje możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkobiercy – jeszcze za jego życia.
/ 17.06.2008 11:07
Co do zasady najbliżsi zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli. Prawo jednak przewiduje możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkobiercy – jeszcze za jego życia.

Zgodnie z art. 1048 kc Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim.
 
Zrzeczenie się dziedziczeniaUmowa zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się na podstawie ustawy. Umowa taka pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Zawierając taką umowę należy pamiętać, że kodeks cywilny nie stwarza także możliwości zrzeczenia się prawa do dziedziczenia na korzyść innej osoby. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 marca 1984r. III CRN 35/84 jednoznacznie wskazał, że przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości „zrzeczenia się spadku” czy udziału w nim na korzyść innej osoby, w tym także na korzyść innego spadkobiercy. Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia tylko w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłym spadkodawcą (art. 1048 kc).

Spadkobierca ustawowy, który w umowie z przyszłym spadkodawcą zrzekł się dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu. Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego obejmuje natomiast zstępnych zrzekającego się – chyba, że w umowie zastrzeżono inaczej.
 
Spadkodawca ma możliwość uchylenia skutków zawartej umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w ten sposób, że sporządzi testament, w którym powoła do dziedziczenia osobę zrzekającą się. Takie powołanie jednak nie przywraca zrzekającemu się statusu spadkobiercy ustawowego i nie przywraca prawa do zachowku, a także nie daje uprawnień, które przysługują spadkobiercy ustawowemu. Całkowite wyeliminowanie zawartej umowy może nastąpić jedynie przez zawarcie kolejnej umowy w formie aktu notarialnego uchylające skutki pierwotnej umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Skuteczne zawarcie takiej umowy przywraca zrzekającemu się wszelkie uprawnienia spadkobiercy ustawowego.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (12)
/09.02.2017 14:48
Ja nie zawsze wszystko rozumiem. Mówią abym załatwiła jakieś dokumenty, że muszę iść do notariusza po taki i taki papier. Ostatnio miałam podobną sytuację w temacie. Kancelaria notarialna, w której byłam- Cejrowska w Tczewie bardzo mi pomogła. Pani Jolanta wszystko mi wytłumaczyła itd. Przynajmniej mam świadomość jakie dokumenty dostarczam.
/19.12.2016 09:21
W takich przypadkach najlepiej skonsultować się z notariuszem albo adwokatem, żeby Ci wszystko wyjaśnił idź albo zadzwoń do Pani Cejrowskiej. Bardzo miła kobieta na pewno Ci pomoże. Z tego co wiem to jeśli nie ma wyznaczonych zstępnych dziedziczą spadkobiercy ustawowi, czyli w prostej linii. Choć możesz liczyć się z tym, że rodzeństwo zgłosi się po zachowek.
/13.01.2014 10:20
Witam, a co jeśli :mój ojciec podpisał z żoną umowę zrzeczenia się dziedziczenia ale nie ma tam mowy o zstępnych. Mój tata ma dwójkę dzieci i jego żona również, wszystkie już pelnoletnie ale żadne z nich nie jest dzieckiem z ich małżeństwa. Czy w takim wypadku mam się obawiać że jej dzieci będą się czegoś domagać po śmierci mojego ojca?
POKAŻ KOMENTARZE (9)