wydatki szkolne co trzeba kupić do szkoły fot. Dreamstime.com

Wydatki szkolne - jak je ogroaniczyć

Możesz ograniczyć wydatki szkolne!
/ 26.08.2013 11:36
wydatki szkolne co trzeba kupić do szkoły fot. Dreamstime.com
Początek szkoły to dla uczniów nowe wyzwania, a dla rodziców powód do troski i zmartwień. Niby na dziecku nie powinno siś oszczędzać, ale pytania takie jak: jak dowieźć malucha do szkoły, za co kupić zeszyty, bilet miesięczny, na jakie opłaty się przygotować - stawiane są przez rodziców każdego roku. Pytań jest wiele. Na najważniejsze z nich znajdziecie tu odpowiedź.

13 odważnych pytań o wydatki szkolne:

1. Czy trzeba płacić za komitet rodzicielski?


Nie. Wpłaty na tzw. komitet rodzicielski są dobrowolne. Ich wysokość ustala rada rodziców.

2. Czy muszę wykupić polisę NNW, którą proponuje szkoła?


Nie. Może Pani ubezpieczyć dziecko indywidualnie. Warto jednak zapoznać się z warunkami szkolnego ubezpieczenia, tym bardziej że składka w takim wypadku będzie z pewnością niższa niż przy indywidualnej polisie (ubezpieczyciele proponują szkołom upusty czy ubezpieczenie darmowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej).

3. Od której klasy dziecko uczy się języka obcego?


Dzieci już od pierwszej klasy mają obowiązkowe lekcje z jednego obcego języka nowożytnego. Nie musi być to język angielski. Może to być np. niemiecki lub francuski. Po przejściu do gimnazjum uczniowie od pierwszej klasy rozpoczynają naukę dwóch języków obcych.

4. Szkoła, do której ma chodzić mój synek, jest w sąsiedniej miejscowości. Czy to ja będę musiała go dowozić?


Nie. Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport:
  • uczniom zerówki i klas I–IV, gdy droga do szkoły przekracza 3 km;
  • dzieciom uczęszczającym do klas V–VI i gimnazjum, jeżeli szkoła jest w odległości większej niż 4 km.
Gdy nie ma możliwości zorganizowania transportu, gmina zwraca koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej.

5. Komu przysługuje „wyprawka szkolna”?


„Wyprawka szkolna” to rządowy program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników. Przysługuje dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (351 zł netto na osobę w rodzinie) lub w wyjątkowych sytuacjach losowych na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

6. Syn zaczyna naukę w liceum w innym mieście. Czy w związku z tym przysługuje mu jakiś dodatek?


To zależy od tego, czy ma Pani prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko (przysługuje, gdy dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne). Jeśli tak, można ubiegać się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Jego wysokość wynosi 50 zł (gdy dojeżdża do szkoły) lub 90 zł (jeśli mieszka np. na stancji). Wniosek o dodatek trzeba złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej.

7. Słyszałam, że można ubiegać się o stypendium szkolne. Komu ono przysługuje?


Stypendium jest przewidziane dla uczniów z rodzin źle sytuowanych (dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto). Wniosek składa się na początku września (o dokładny termin należy zapytać w szkole).

Porady prawne i finansowe - forum >>

8. Jakie dokumenty trzeba przedstawić, starając się o stypendium szkolne?


Do wniosku należy dołączyć m.in.:
  • oświadczenie o liczbie osób mieszkających z uczniem;
  • zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np.: z zakładu pracy, odcinek renty).
  • opinię dyrektora szkoły.

9. Moja 6-letnia córeczka idzie po raz pierwszy do szkoły. Praca nie pozwala mi na odbieranie jej zaraz po lekcjach? Co robić?


Nie musi się Pani martwić. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpłatną opiekę nad sześciolatkami, których rodzice pracują. W zależności od potrzeb rodziców dzieci będą pod opieką do godziny 16–17.

10. Jeśli nie będę zadowolona z zerówki, do której posłałam dziecko, to czy mogę ją zmienić?


Tak, ale pod warunkiem że w zerówce, do której chce Pani przenieść dziecko, dyrektor ma miejsce i zechce przyjąć sześciolatka.

11. Czy szkoła musi zapewnić dziecku obiad?


Dożywianie dzieci w szkołach to zadanie gminy. Darmowe posiłki przysługują uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (na podstawie zaświadczenia o dochodzie i po wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez ośrodek pomocy społecznej). W szczególnych wypadkach dzieci mogą otrzymać obiad bez sprawdzania dochodów ich rodzin. Pieniądze na dożywianie pochodzą też m.in. z Polskiej Akcji Charytatywnej Pajacyk i od prywatnych sponsorów.

12. Syn idzie w tym roku do I klasy. Ma być w niej 25 dzieci. Czy to nie za dużo?


Maksymalną liczbę dzieci w klasie ustala organ prowadzący szkołę. Przepisy wskazują jedynie, by klasy I–III szkoły podstawowej liczyły nie więcej niż 26 dzieci.

13.  Kto odpowiada, jeśli dziecku coś się stanie na przerwie?


Na szkole ciąży obowiązek nadzoru nad uczniem i to zarówno na lekcjach, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych. Jeśli w tym czasie uczniowi coś się stanie, szkoła musi powiadomić o tym jego rodziców lub opiekunów.

Alicja Hass / Pani domu