Uznanie dziecka

Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem (kierownikiem USC lub sądem).
/ 16.07.2008 08:42
Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem (kierownikiem USC lub sądem).
 
Sam charakter prawny uznania dziecka to czynność jednostronna, która ma charakter oświadczenia woli (chce uznać dziecko) oraz oświadczenia wiedzy (jest to moje dziecko).

Uznanie dzieckaOświadczenie woli składa mężczyzna mający zdolność do czynności prawnych. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka potrzebna jest zgoda matki dziecka. Zgodę matki pomija się, jeśli matka nie żyje lub porozumienie z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Wówczas w miejsce zgody matki potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka.
Ustawodawca nie przewidział kontroli zgodności oświadczenia o uznaniu dziecka z rzeczywistym stosunkiem biologicznym przez organ uprawniony do przyjmowania oświadczenia o uznaniu i oświadczenia co do „zgody” na uznanie. Dopuszczenie kontroli pod tym względem zmieniałoby samą koncepcję uznania dziecka. Dlatego też organ, przed którym następuje uznanie dziecka (art. 79 § 1), nie może wymagać od mężczyzny, który zamierza to uczynić, ani udowodnienia, ani nawet uprawdopodobnienia, iż jest ojcem uznawanego.

Z uznaniem ojcostwa wiążą się doniosłe skutki w zakresie stosunków rodzinnoprawnych między uznanym a uznającym. Uznanie ojcostwa wywiera skutki zarówno w sferze prawa rodzinnego, jak i w innych dziedzinach prawa z mocą wsteczną (ex tunc) od chwili urodzenia się dziecka, a w razie uznania dziecka nieurodzonego, jeżeli zostało ono już poczęte, w zasadzie od momentu poczęcia dziecka, które może być uznane.

Według art. 42 ust. 1 ustawy o aktach stanu cywilnego, jeżeli stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się w razie uznania dziecka przez niego. Według art. 44 a.s.c., jeżeli uznanie dziecka przez ojca nastąpiło przed sporządzeniem aktu urodzenia lub dotyczy dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, treść oświadczenia wpisuje się do księgi urodzeń (ust. 1). Jeżeli uznanie dziecka następuje przy sporządzaniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje się nazwisko i inne dane dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi” (ust. 2). Jeżeli uznanie dziecka następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu takiego wpisuje się wzmiankę dodatkową o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka, stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ust. 3). Jeżeli w chwili zgłoszenia wniosku o wpisanie wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa ojcostwo męża matki nie jest ustalone, wniosek taki można zgłosić jednocześnie z uznaniem dziecka przez męża matki, a także przy sporządzaniu aktu małżeństwa (art. 46 ust. 3 a.s.c.).

Zgodnie z art. 19 § 2 p.p.m. uznanie dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili jego uznania. Uznanie dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, podlega prawu ojczystemu matki.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/06.12.2014 15:12
Bardzo proszę o pomoc . Jestem w 32 tyg. ciąży w zwiazku nieformalnym chcieismy razem z partnerem dokonac uznania dziecka przed porodem, ale niestety dwa tyg. temu mój partner został aresztowany odwieszono mu wyrok i bedzie przebywac w areszcie min. 3 lata....Mam pytanie czy jest mozliwosc aby urzednik dotarł do aresztu i tanam mój partner uznał syna??? do kogo zwrócic sie o pomoc bezposrednio...i pisac wniosek? do urzedu stanu cywilnego, aresztu, prokuratora?????? moja ciaża jest zagrozona porodem życie wywróciło mi sie do góry nogami gdzie szukać pomocy?
/24.02.2010 17:25
Bardzo was proszę o pomoc w 2002 roku urodziłam syna mając lat 17 to był kwiecień w grudniu tego roku kończyłam lat 18 czyli jednak nie byłam pełnoletnia ale w momencie zgłoszenia dziecka w usc byłam razem ze swoim ojcem i ojcem mojego dziecka który chciał od razu dziecko uznać i dać mu swoje nazwisko oczywiście za moją zgodą.Pani urzędniczka poinformowała nas że dziecko nie może zostać uznane przez jego ojca w tej chwili ponieważ ja jestem niepełnoletnia i nie mam ślubu z ojcem dziecka i w taki to sposób moje dziecko ma wpisane w metryce urodzenia że jego imię jest nadane z urzędu a ojciec jest fikcyjny i że został zgłoszony przez szpital a nie przeze mnie. Jak to jest możliwe??? To wygląda jak dziecko wyciągnięte ze śmietnika mam dosyć prostowania tego za każdym razem w każdym urzędzie teraz mały jest już uznany ale te adnotacje ( z goła bardzo dziwne) cały czas tkwią w jego akcie urodzenia a ja za każdym razem się głupio tłumaczę nawet przy wyrabianiu głupiego paszportu.Proszę pomóżcie mi i poradźcie jak raz na zawsze to wyprostować i zrobić z tym pożądek.