dziewczyna, kobieta, finanse, okulary

Urzędowe ABC

Czyli jak sprawnie i szybko załatwić sprawy w gminie
/ 30.09.2009 11:36
dziewczyna, kobieta, finanse, okulary
Nie masz ochoty robić kilku podejść do okienka? Nie musisz! Podpowiemy ci, jakie dokumenty wziąć ze sobą, by nie chodzić dwa razy i nie tracić czasu w kolejkach. Dowiesz się też, w których konkretnie wydziałach urzędu gminy załatwić ważne życiowe sprawy, jakich spodziewać się wydatków i o czym warto pamiętać.

Dowód osobisty

Gdzie złożyć wniosek:
w wydziale ewidencji ludności urzędu miasta właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

Czas oczekiwania: 30 dni

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- dwie wyraźne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
- dowód opłaty za wydanie dokumentu tożsamości,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli wyszłaś za mąż),
- dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).

Koszt: 30 zł

Warto wiedzieć

Wniosek składasz osobiście (i tak odbierasz). Jeśli wymiana dowodu następuje z uwagi na nieaktualne dane, masz na to 14 dni od np. otrzymania aktu małżeństwa. Osoba, która przebywa za granicą, powinna to zrobić w ciągu 3 miesięcy. Jeżeli dokument traci ważność, trzeba go wymienić 30 dni przed upływem daty ważności. O wymianie dowodu należy powiadomić urząd skarbowy (druk NIP-3), bank i pracodawcę.


Rejestracja samochodu

Gdzie złożyć wniosek:
w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dla miast na prawie powiatu jest to urząd miasta).

Czas oczekiwania: 30 dni

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
Przy rejestracji nowego samochodu:
- dowód osobisty (do wglądu),
- dowód własności (umowa kupna, darowizny, faktura VAT),
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji z tego zwalniającej,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana (nie dotyczy ciągnika rolniczego, przyczep i motorowerów).

Koszt: 171,50 zł (samochód osobowy)

Warto wiedzieć
Na zarejestrowanie masz 30 dni od kupna samochodu. Składanie wniosku i odbiór dokumentu są możliwe w dwóch formach: osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną (od upoważnienia jest pobierana opłata w wysokości 17 zł). Istnieje możliwość wygrawerowania tablicy specjalnej z dowolnymi literami i numerami. Cena takich tablic rejestracyjnych wynosi 1000 zł.Porady finansowe - forum >>

Wymiana prawa jazdy

Gdzie złożyć wniosek:
w wydziale komunikacji w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dla miast na prawie powiatu jest to urząd miasta).

Czas oczekiwania: 30 dni

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- kserokopia prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu,
- zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
- dowód osobisty (do wglądu),
- orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców (tylko w przypadku zmiany terminu ważności dokumentu).

Koszt: 70,50 zł

Warto wiedzieć
Prawo jazdy możesz odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie pocztą – listem poleconym (trzeba to wyraźnie zaznaczyć we wniosku). Idąc do urzędu po jego odbiór, weź ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Meldunek

Gdzie złożyć wniosek:
w wydziale ewidencji ludności i dowodów osobistych w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Czas oczekiwania: od ręki

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu (jeśli przeprowadzasz się z innego miasta),
- dowód osobisty ewentualnie książeczka wojskowa (do wglądu),
- decyzja o przydziale lokalu (umowy najmu) lub aktu własności budynku mieszkalnego (wypisu z księgi wieczystej). Nie musisz mieć ze sobą kopii, dokument jedynie okazujesz urzędnikowi.

Koszt: bez opłat

Warto wiedzieć
Jeśli jesteś rozwiedziona i masz dziecko, będziesz musiała okazać w urzędzie prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka. Jeżeli dziecko zamieszkuje w innym miejscu, musisz mieć ze sobą również oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika urzędu.


Zawarcie związku małżeńskiego

Gdzie złożyć wniosek:
w wybranym urzędzie stanu cywilnego. Nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że ślub możecie wziąć, gdzie chcecie.

Czas oczekiwania: 3 odpisy aktu małżeństwa otrzymasz w dniu zawarcia związku

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
- dowody osobiste (do wglądu),
- skrócone odpisy aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku rozwodowego (gdy jedno z was jest rozwiedzione ), lub odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli któreś z was straciło współmałżonka),
- zezwolenie na zawarcie związku (gdy kobieta nie ukończyła 18 lat).

Koszt: 84 zł

Warto wiedzieć
Termin ślubu może być wyznaczony najwcześniej po miesiącu i jednym dniu od daty złożenia dokumentów.
W oświadczeniu o woli zawarcia związku należy podać, jakie nazwisko po ślubie będziecie nosić wy i wasze dziecko. Na tydzień przed ceremonią należy podać w urzędzie stanu cywilnego nazwiska dwóch świadków (muszą być pełnoletni).

Rejestracja narodzin

Gdzie złożyć wniosek:
w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Czas oczekiwania: od ręki

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka,
- dowody osobiste rodziców (do wglądu),
- skrócony odpis aktu małżeństwa (gdy małżeństwo nie było zawarte w tym samym USC, w którym jest rejestrowane dziecko) lub odpis z adnotacją o rozwodzie (gdy matka jest rozwódką),
- skrócony odpis aktu urodzenia matki (gdy jest panną),
- odpis skrócony aktu zgonu męża (w przypadku wdowy).

Koszt: bez opłat

Warto wiedzieć
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
– ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia,
– inna osoba obecna przy porodzie,
– lekarz lub położna,
– inne upoważnione osoby.

Akt zgonu

Gdzie złożyć wniosek:
w urzędzie stanu cywilnego, na którego terenie nastąpiła śmierć.

Czas oczekiwania: od ręki

Wymagane dokumenty (oprócz wniosku):
- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia (to podstawa sporządzenia aktu zgonu),
- dowód osobisty zmarłego.

Koszt: bez opłat

Warto wiedzieć
Zgon należy zgłosić w ciągu trzech dni.
Akt zgonu będzie ci potrzebny m.in. do załatwienia zasiłku pogrzebowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest on także niezbędny przy składaniu wniosku do sądu cywilnego o nabycie spraw spadkowych po zmarłym.

Alicja Hass / Przyjaciółka