Urlop macierzyński i ojcowski w 2012 roku

Początek 2012 roku przyniósł nowe przepisy w zakresie kodeksu pracy. Od 1 stycznia każda mama będzie mogła dłużej przebywać ze swoją pociechą, gdyż wydłużone zostanie prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
/ 28.02.2018 12:56

Początek 2012 roku przyniósł nowe przepisy w zakresie kodeksu pracy. Od 1 stycznia każda mama będzie mogła dłużej przebywać ze swoją pociechą, gdyż wydłużone zostanie prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński dzieli się na urlop podstawowy i urlop dodatkowy. Podstawowy urlop macierzyński wynosi 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka, 31 tygodni po urodzeniu bliźniąt. Po urodzeniu każdego kolejnego dziecka urlop ten przedłuża się o kolejne 2 tygodnie, do 37 tygodni po urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci.

Przebywać na urlopie macierzyńskim, a raczej ojcowskim, może również tata dziecka, niemniej jednak muszą być spełnione określone warunki:

  • matka musi mieć prawo do urlopu macierzyńskiego, jeśli nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i nie przysługuje jej urlop macierzyński, to również ojciec dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu macierzyńskiego po matce dziecka
  • matka musi przebywać na urlopie macierzyńskim minimum 14 tygodni, wówczas może zrezygnować z przysługującej jej dalszej części urlopu na rzecz ojca dziecka

Od 1 stycznia 2012 roku wydłużone zostały urlopy dodatkowe macierzyńskie i ojcowskie. Obecnie wymiar macierzyńskiego wynosi 4 tygodnie (do końca 2011 roku wynosił 2 tygodnie) przy urodzeniu jednego dziecka i 6 tygodni przy urodzeniu dwójki lub więcej (dotychczas przysługiwały 4 tygodnie). Dodatkowy urlop ojcowski natomiast przedłużony został o tydzień i wynosi teraz 2 tygodnie.

Dzień porodu automatycznie rozpoczyna urlop macierzyński podstawowy. W przypadku chęci wystąpienia o urlop dodatkowy, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy, nie później niż na 7 dni przed zakończeniem urlopu podstawowego.

Przypomnijmy, że prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje każdej osobie, która w trakcie trwania stosunku pracy urodziła dziecko. Z prawa do urlopu macierzyńskiego nie mogą jednak korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia.