Ubezpieczenia na życie – najważniejsza decyzja w życiu?

Ilu z Was zastanawiało się, bądź właśnie się zastanawia nad podjęciem tej, wydawałoby się, prostej decyzji? Na co zwrócić uwagę? Jak dobrać dla siebie najlepszą polisę, gdy na rynku jest tyle firm i doradców ubezpieczeniowych? To prawda, wybór nie jest prosty, dlatego też, aby być z niego zadowolonym należy pamiętać o kilku zasadach.
/ 08.02.2008 22:56
Ilu z Was zastanawiało się, bądź właśnie się zastanawia nad podjęciem tej, wydawałoby się, prostej decyzji? Na co zwrócić uwagę? Jak dobrać dla siebie najlepszą polisę, gdy na rynku jest tyle firm i doradców ubezpieczeniowych? To prawda, wybór nie jest prosty, dlatego też, aby być z niego zadowolonym należy pamiętać o kilku zasadach.

Spotkanie z doradcą
To od kompetencji doradcy zależy, czy polisa będzie spełniała Wasze oczekiwania. Czy będzie adekwatna do Waszych możliwości finansowych i, co najważniejsze, czy będziecie mogli spać spokojnie bez względu na to, co się wydarzy w Waszym życiu?
Dobry doradca powinien porozmawiać o potrzebach klienta, poruszyć wszystkie aspekty jego aktywności życiowej, wziąć pod uwagę sytuację rodzinną oraz zagrożenia, z którymi klient może się spotkać podczas trwania polisy.

Rodzaje polis
Kiedy spotkanie z Doradcą jest już za Nami i wiemy już, że potrzebne jest nam zabezpieczenie w postaci polisy, pozostaje etap decyzji - którą polisę wybrać?
Na rynku istnieje wiele odmian polis i bardzo dużo firm ubezpieczeniowych. Jak się w tym wszystkim połapać?
Najlepszym sposobem na to jest wiedza dotycząca podstawowego podziału polis życiowych. Wygląda on następująco:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie
Celem takiej polisy jest głównie zabezpieczenie zobowiązań finansowych np. kredytów. Polisa charakteryzuje się stosunkowo niską składką w porównaniu do innych polis. Jest to swego rodzaju Casco na życie, które gwarantuje spłatę zobowiązań finansowych tam, gdzie je zaciągnęliśmy.

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym
Celem takiej polisy jest zbieranie określonego przez klienta kapitału, którym chciałby dysponować w określonym przez siebie momencie w życiu. W przypadku śmierci polisa gwarantuje uposażonym wypłatę świadczenia. Takie rozwiązanie jest już coraz rzadziej stosowane.

Indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym „Unit- Link”
Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów tego typu na rynku. Łączy w sobie funkcje ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenia rodziny, a także budowy kapitału na przyszłość. Jest elastyczne, w związku z czym zawsze może spełniać oczekiwania klienta.

Tanie i drogie polisy
Wszystko zależy od grubości Waszego portfela. Niektóre rozwiązania wydają się być droższe inne tańsze. Od czego to zależy?
Wiąże się to z ryzykiem, jakie musi wziąć na siebie Firma Ubezpieczeniowa przyjmując Was do grona swoich klientów. Jest to ryzyko związane z czasem, na jaki wykupuje się polisę ubezpieczeniową, stanem zdrowia, liczbą umów dodatkowych, ryzykiem inwestycyjnym i szeregiem innych czynników.
Zatem za mniejszą składkę można kupić polisę bez funduszu kapitałowego tzw. terminową. Za nieco większą składkę polisę z funduszem kapitałowym, która po latach da Nam więcej korzyści - tych finansowych rzecz jasna.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest dywersyfikacja ryzyka i posiadanie kilku polis. Z prostej przyczyny - mianowicie, kiedy Nasza sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu można zrezygnować z jednej polisy pozostawiając drugą nietkniętą. Takie rozwiązanie powoduje, że możemy dalej czuć się bezpiecznie bez względu na to, co się wydarzy.

Profesjonalny i kompetentny doradca czy agent ubezpieczeniowy powinien wybrać dla Was najbardziej korzystną formę ubezpieczenia.

Dariusz Młodzianowski
Doradca Gold FinanceSłownik terminów finansowych

Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na rachunek Ubezpieczonego zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek.

Ubezpieczony – osoba fizyczna, której życie lub życie i zdrowie są przedmiotem ubezpieczenia. Osobą ubezpieczoną może być, w niektórych przypadkach, dziecko.

Uposażony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego.