Kobieta w ogrodzie

Sąsiedzkie zwady o ogródki

Prawnik radzi, jak rozwiązać problem niechcianych gałęzi z drzew sąsiada
/ 21.10.2008 09:10
Kobieta w ogrodzie
Mój ogródek graniczy z działką sąsiada. Gałęzie rosnących na niej drzew przechodzą na moją stronę i zacieniają grządki. Czy mogę je obciąć – sąsiad grozi mi za to sądem?

Problem gałęzi oraz korzeni przechodzących na sąsiedni grunt został uregulowany w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 150 tego kodeksu może Pani obciąć gałęzie i owoce zwieszające się z sąsiedniego gruntu. Zanim jednak Pani to zrobi, należy uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin na ich usunięcie – najlepiej na piśmie za pokwitowaniem lub za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przy obcinaniu gałęzi trzeba uważać, aby nie uszkodzić drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia – grożą bowiem za to kilkutysięczne kary administracyjne (nie dotyczy to jednak drzew owocowych). Ponadto może Pani narazić się na konieczność wypłaty odszkodowania
na rzecz sąsiada.

Paweł Huczko, prawnik 
ekspert portalu www.wieszjak.pl