Reklamacja towaru - prawa klienta

Źle wykonana usługa a może wadliwy towar? Brak odpowiedniej wiedzy reklamacyjnej stawia konsumenta w słabszej pozycji wobec sprzedawcy. Oto co warto wiedzieć zgłaszając reklamację.
/ 18.04.2013 07:49

Źle wykonana usługa a może wadliwy towar? Brak odpowiedniej wiedzy reklamacyjnej stawia konsumenta w słabszej pozycji wobec sprzedawcy. Oto co warto wiedzieć zgłaszając reklamację.

Reklamacja towaru - prawa klienta

Co możemy zrobić z wadliwym towarem?
W pierwszej kolejności - złożyć reklamację u sprzedawcy, ponieważ to właśnie on odpowiada za stan towaru, który sprzedaje i nie powinien, a nawet nie może odsyłać klienta z reklamacją, np. do producenta. Do każdego wartościowego zakupu, powinien zostać dołączony dokument gwarancyjny i to na jego podstawie dokonujemy wyboru, czy chcemy złożyć reklamację u sprzedawcy, czy wolimy skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, i zgłaszamy się wówczas do gwaranta. Warto jednak pamiętać, że korzystając z ustawy o sprzedaży konsumenckiej – to konsument dokonuje wyboru sposobu reklamacji, jeśli natomiast korzystamy z gwarancji – to gwarant decyduje o formie reklamacji.

Czy można reklamować przeceniony towar?
Reklamować można każdy towar, który jest niezgodny z umową w trakcie jego zakupu. Ewentualne obniżki i promocje nie wykluczają możliwości reklamowania go. Został kupiony jako pełnowartościowy, bez wad, tyle że okazyjnie, bo taniej. Wyjątek będzie stanowiła wyraźna informacja w momencie zakupu, iż towar nie podlega np. zwrotowi.Sytuacja prezentuje się jeszcze inaczej, gdy powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy w momencie zakupu. W takiej sytuacji nie można reklamować towaru.

Jak złożyć reklamację?
O reklamacji należy poinformować sprzedawcę/ producenta najpóźniej 2 miesiące po wyniknięciu wady. Najlepiej osobiście przekazać pisemną informację lub jeśli nie mamy takiej mozliwości - listem poleconym (koniecznie za potwierdzeniem odbioru). W takim zawiadomieniu należny określić roszczenie. Musimy określić czy wnosimy o naprawę towaru, czy o wymianę na nowy jeśli jest taka możliwość. Na odpowiedź sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych. Jednak nie ma sztywnie określonych ram co do reklamacji, ponieważ jej charakter jest ściśle uzależniona od problemu jaki wyniknął. Dlatego w praktyce efekt reklamacji jest uzależniony od "kultury" sprzedawców. Przyjmuje się, że naprawa lub wymiana przedmiotu nie może trwać dłużej niż 14 dni, ale zwykle jest on zmienny, że względu na rodzaj towaru.

Towar nie spełniał odpowiednio swojej funkcji?
Na reklamację nieprawidłowo działającego towaru mamy aż 2 lata od dokonania zakupu. Jednak, w wiekszości przypadków, aby zachować pełnię praw konsumenckich, z ewentualną reklamacja dobrze jest się zgłosić w terminie do 2 miesięcy od zakupu. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i w ciągu dwóch tygodni odnieść się do naszej prośby. Możemy zażądać naprawy, wymiany, a jeśli jest to niemożliwe lub ewentualnie bezzasadne - zwrotu pieniędzy. Co jeśli nie uzyskamy odpowiedzi w tym terminie? Brak ustosunkowania się sprzedawcy do naszej reklamacji jest wręcz równoznaczne z akceptacją naszych żądań. To o czym absolutnie nie wolno zapomnieć w takiej sytuacji to oczywiście formularz reklamacji - to on jest podstawą do negocjacji.

Internetowa reklamacja:
Powód zwrotu zakupionego towaru przez internet nie ma większego znaczenia. Kupujący ma pełne prawo w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki odesłać towar bez podawania konkretnej przyczyny (choć jest to zwykle mile widziane).
Wynika to z prawa do odstąpienia od umów zawieranych na odległość (np. internetowo). Każdy sklep ma obowiązek poinformowania o tym na swojej stronie. Jeśli na stronie nie widnieje regulamin zakupów okres do zwrotu wydłuża się z 10 dni do 3 miesięcy. Ważne, żeby pamiętać, iż wracany towar nie może nosić śladów użycia, a więc musi być metka oraz oryginalne opakowanie . Koszty ewentualnego zwrotu ponosi kupujący, za to sklep musi zwrócić pieniądze lub przesłać nowy towar w ciągu 14 dni.
Tego nie zwrócimy przez internet (chyba, ze sprzedawca zaznaczył inaczej):

  • Przedmiotów kupionych na licytacji
  • Płyt CD, DVD i programów komputerowych bez oryginalnego opakowania
  • Produktów, które szybko się psują (np. artykuły spożywcze)
  • Rzeczy wykonanych na indywidualne zamówienie.