Prawne ustalenie ojcostwa

Rzeczywistość jest smutna, ale prawdziwa- coraz więcej osób decyduje się na wykonania badań potwierdzających lub zaprzeczających status ojcostwa. Aby tego dokonać, należy na początek zgłosić wniosek do sądu. Przedstawiamy, jak szybko i sprawie przejść przez procedury prawne.
/ 29.01.2013 07:29

Rzeczywistość jest smutna, ale prawdziwa- coraz więcej osób decyduje się na wykonania badań potwierdzających lub zaprzeczających status ojcostwa. Aby tego dokonać, należy na początek zgłosić wniosek do sądu. Przedstawiamy, jak szybko i sprawie przejść przez procedury prawne.

Prawne ustalenie ojcostwa

Jeśli oświadczenie matki o tym, kto jest ojcem dziecka to za mało, warto rozważyć potwierdzenia tego zaczynając od strony sądowej. Niektóre przypadki ustalenia ojcostwa, obejmują również ustalenie macierzyństwa. Jego ewentualne zaprzeczenie jest równoznaczne z zaprzeczeniem ojcostwa.
Natomiast, jeśli macierzyństwo zostało ustalone, należy przejść do przesłanek świadczących o tym, czy dziecko urodziło się np. w związku małżeńskim czy nie. Obejmuje to również przypadki, gdy dziecko pochodzi ze związku nieformalnego. Potwierdzenie ojcostwa następuje poprzez grupowe badanie krwi w szczególności poprzez badanie DNA którego skuteczność jest równa 99,9%, ważny może być również dowód z opinii biegłego co do stopnia rozwoju dziecka z terminem obcowania, o którym zaraz będzie mowa.

Prawne ustalenie ojcostwa

Okoliczności, które świadczą o przesłankach, że dziecko pochodzi od męża/partnera matki to w głównej mierze czas urodzenia dziecka. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego zakończenia lub unieważnienia, przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jeśli od czasu np. separacji upłynęło 300 dni, wówczas istnieją przesłanki, iż ojcem dziecka jest ktoś inny. Jeśli jednak istnieje podejrzenie o możliwości poczęcia dziecka mimo separacji ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie dziecka przez ojca albo na mocy sądowego ustalenia ojcostwa. Jeśli ojciec nie uznał dziecka dobrowolnie, ojcostwa można dochodzić przed sądem za pomocą pozwu złożonego do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, któremu się podlega ze względu na zamieszkanie.

Kto może żądać ustalenia ojcostwa?

Ustalenia ojcostwa za pośrednictwem sądu może żądać zarówno matka, ojciec, dziecko, a nawet prokurator. Warto pamiętać, że matka może żądać ustalenia ojcostwa tylko do czasu, gdy dziecko nie skończy 18 lat. W sytuacji gdy osiągnie pełnoletność, wniosek do sądu może złożyć jedynie dziecko. Wystąpienie to nie jest ograniczone w czasie i nie przedawnia się. W przypadku niepełnoletniej matki, o wniosek może wystąpić rodzic lub opiekun prawny. Nie ma mozliwości ustalenia ojcostwa przed narodzeniem dziecka.

Jak zaprzeczyć ojcostwo?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa mogą wystąpić zarówno matka dziecka w terminie pół roku od jego urodzenia oraz maż matki w przeciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy otrzymał informację o urodzeniu dziecka oraz samo dziecko ( do 21 roku życia) oraz prokurator w terminie nieograniczonym. Warto pamiętać, że te terminy są nieprzekraczalne i nie ma możliwości zgłaszania powództwa po upływie tego terminu. Nie można również zaprzeczyć ojcostwa po śmierci dziecka.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)