POLECAMY

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska rodziców nad dziećmi o ile jest wykonywana prawidłowo nie podlega żadnej ingerencji z zewnątrz. Jeśli jednak jedno albo oboje rodziców nie wykonują tej władzy lub wykonują ją wadliwie – sąd rodzinny może podjąć stosowne działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości.
Władza rodzicielska rodziców nad dziećmi o ile jest wykonywana prawidłowo nie podlega żadnej ingerencji z zewnątrz. Jeśli jednak jedno albo oboje rodziców nie wykonują tej władzy lub wykonują ją wadliwie – sąd rodzinny może podjąć stosowne działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości.

rodzicePozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi, przez jego zastosowanie bowiem rodzice tracą całkowicie tę władzę. Ze względu na tak daleko idące skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może je orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki nie dały rezultatu, bądź gdy z uwagi na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie środków łagodniejszych byłoby niecelowe.

Art. 111 § 1 przewiduje trzy rodzaje przyczyn pozbawienia władzy: a) trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu; b) nadużywanie tej władzy; c) rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Pierwsza przyczyna może być niezawiniona, dwie następne muszą zawierać w sobie element winy rodziców. Mimo to pozbawienie władzy, jak już powiedziano, nie ma charakteru kary wobec rodziców, sąd opiekuńczy zatem w orzeczeniu nie stwierdza, czy orzekł pozbawienie władzy z winy, czy bez winy rodziców.

Trwała przeszkoda to przeszkoda, która według wszelkich przewidywań nie ustanie albo wprawdzie ustanie, ale nie można się spodziewać, by nastąpiło to przed uzyskaniem przez dziecko pełnoletności.
Zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy ma charakter rażący. Za takie mogą być uznane zaniedbania poważne, np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

rodzicielstwoSkutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest utrata ogółu praw i obowiązków składających się na tę władzę, a na ich miejsce wchodzi opieka. Rodzice jednak nie tracą innych praw i obowiązków, jakie przysługują im względem dziecka z tytułu stosunku rodzicielskiego. Korzystają więc ze stanu cywilnego pochodzenia dziecka od nich, zachowują prawo do alimentów od dziecka, prawo dziedziczenia po nim - jeżeli nie zostali uznani za niegodnych dziedziczenia ( art. 928 § 1 k.c.). Dziecko również w takiej sytuacji zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach. Prawo osobistej styczności z dzieckiem, jako nie stanowiące elementu władzy rodzicielskiej, przysługuje rodzicom bez względu na pozbawienie ich tej władzy, chyba że sąd opiekuńczy orzeknie zakaz tego prawa.

Ustanie przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie jej odżycia. Art. 111 § 2 stanowi bowiem, że sąd opiekuńczy może wówczas władzę tę przywrócić.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest wolny od opłat.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (54)
/rok temu
Tam w tym domu centrum pomocy e powiedzieli że mam zapomnieć o dzieciach i ze wogole je urodziłam .
/rok temu
Witam czy ja mam jakie kolwiek prawa do dzieci .mimo iż sąd pozbawił mnie praw do nich . I dzieci poszły do adopcji .
/2 lata temu
Witam. Mam 14 lat (prawie 15) i ogromny problem. Moi rodzice oboje codziennie piją, ojciec ćpa, nie pracują od kilku lat i robią awantury. Nie mamy pieniędzy na jedzenie na prąd, wodę. Często zdarza się tak, że odłączają nam prąd wtedy ojciec podłącza na lewo. Wysprzedają wszystko, laptopy telewizory ostatnio nawet sprzedali mój telewizor tablet i złote pierścionki nawet chcieli sprzedać mój telefon. Ojciec często powtarza jaka to ja jestem głupia i beznadziejna. Kilka razy chciałam się już zabić ale przy życiu trzymają mnie dziadkowie, których kocham nad życie. Często to oni kupują nam jedzenie płacą rachunki itd to oni kupują mi ubrania i telefony itd. Rodzice nawet nie kupują mi skarpetek i majtek! Jakby nie dziadkowie chodziłabym nago albo ubierana w lumpeksach. Często lodówka jest pusta ale piwo dla nich i narkotyki dla ojca zawsze muszą być. Mam już dosyć tych awantur i pijaństwa rodziców chciałabym mieszkać z dziadkami, boję się ojca jestem już w strasznym stanie. Nawet nauczyciele się tym interesują. Mam depresję i nerwice nie potrafię normalnie żyć. Dawno bym z dziadkami pozbawiła rodziców praw rodzicielskich ale boję się że sąd nic z tym nie zrobi a rodzice wyprowadzą się i odizolują mnie od dziadków wtedy to już tylko pozostanie mi się zabić. Powiedzcie proszę czy jest jakaś szansa na pozbawienie ich praw rodzicielskich? Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy oni łamią prawo? Pomóżcie proszę.
POKAŻ KOMENTARZE (51)