Odzyskaj VAT za remont

remont, VAT, zwrot, podatki fot. Panthermedia
Postanowiłaś odświeżyć mieszkanie. Wymieniasz okna, kładziesz nową glazurę. Czy wiesz, że możesz odzyskać część pieniędzy, jakie na to wydałaś. Podpowiemy ci, jak to zrobić.
/ 13.07.2011 07:09
remont, VAT, zwrot, podatki fot. Panthermedia
Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? Możesz skorzystać ze specjalnej ulgi. Na twój wniosek urząd skarbowy zwróci ci część pieniędzy, jakie na to wydałaś. Na jakiej podstawie? Przed wejściem Polski do Unii większość materiałów budowlanych była objęta 7-proc. VAT. Po przystąpieniu do wspólnoty europejskiej wszystkie zostały objęte 22-proc. podatkiem VAT. I tę różnicę (15 proc.) możesz odzyskać. O ile spełniasz przewidziane prawem warunki.

Kto jest uprawniony
Każdy, kto zabrał się do budowy (rozbudowy, nadbudowy) domu lub jego remontu i wykonał go systemem gospodarczym, to znaczy bez zatrudniania profesjonalnej firmy. Ale uwaga! Nie masz prawa ubiegać się o zwrot VAT, jeżeli jesteś płatnikiem VAT i kupiłaś materiały „na firmę” (dotyczy to także twojego współmałżonka).

Uwaga!
Zwrot VAT przysługuje łącznie obojgu małżonkom.

Warunki odliczenia
Odliczenie jest możliwe tylko, jeśli:
- Masz pozwolenie na budowę lub tytuł prawny do remontowanego domu (mieszkania). Może być to np.: akt własności, przydział lokalu spółdzielczego (zarówno lokatorskiego, jak i własnościowego), decyzja administracyjna o przydziale mieszkania, umowa najmu lub dzierżawy itp.
- Materiały, które wykorzystałaś do budowy lub remontu, są objęte ulgą. Nowy wykaz materiałów zawiera załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury z 27. 09. 2010 r. (nr 11, poz. 35).
- Posiadasz faktury VAT (powinny mieć oznaczenie ewidencyjne towaru (symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, tzw. PKWiU).

Gdzie złożyć wniosek
Aby ubiegać się o zwrot VAT, musisz wypełnić druk VZM-1 i złożyć go w swoim urzędzie skarbowym.

Do wniosku dołącz:
- kopię pozwolenia na budowę oraz – gdy wniosek składasz po ukończeniu budowy – kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- tytuł prawny do lokalu (gdy remontujesz mieszkanie),
- kopie faktur VAT.

Ile możesz odzyskać

Zwrot VAT-u jest limitowany. Rozliczając inwestycję częściowo co roku, limit obowiązuje przez 5 lat. Oznacza to, że w każdym kolejnym wniosku, kwotę przysługującego limitu powinnaś pomniejszyć o kwotę zwróconego podatku VAT. Termin biegnie od dnia złożenia pierwszego wniosku. Limit zwrotu VAT jest zmienny (zależy od ceny metra kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanego przez GUS. Im wyższa, tym wyższy limit. Do jego obliczenia przyjmuje się cenę 1 mkw. ogłoszoną ostatnio przed kwartałem złożenia wniosku. Na przykład, jeśli złożysz wniosek w III kwartale tego roku, trzeba uwzględnić cenę z I kwartału (3797 zł).

Uwaga!
Informacje o cenie metra kw. można uzyskać w Centralnym Informatorium GUS, tel. 22 608 31 61, 22 608 31 64 do 68.

Warto wiedzieć!

Kwotę zwrotu musisz obliczyć sama. Dla osób, które w tym roku będą składały swoje pierwsze wnioski o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, kwota zwrotu jest równa: 68,18 proc. (dla stawki VAT 22 proc.) lub 65,22 proc. (dla stawki VAT 23 proc.) kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Przepisy przewidują jednak górny limit odliczenia – nie może ono przekroczyć 12,195 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 mkw. mieszkania (gdy budujesz dom) albo 30 mkw. (w przypadku remontu). 

Alicja Hass / Przyjaciołka

Porady prawne i finansowe - forum >>

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA