Czy wiesz jak żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa jest kwestią bardzo wrażliwą nie tylko pod względem prawnym ale przede wszystkim osobistym, dlatego przepisy prawa wychodząc naprzeciw przede wszystkim matce dziecka, w bardzo wysokim stopniu ograniczyły legitymację do wytoczenia powództwa z tego tytułu. Sprawdź więc jak to w dzisiejszym ustawodawstwie wygląda!
/ 23.10.2017 09:42

Sprawę o ustalenie ojcostwa, należy wytaczać przed sąd rejonowy. W sprawach tych apelację musisz złożyć do sądu okręgowego. Skarga kasacyjna w tych sprawach przysługuje do Sądu Najwyższego;

Powództwo wytaczasz przed sąd pierwszej instancji (sąd rejonowy), w którego okręgu domniemany ojciec ma miejsce zamieszkania, z tym zastrzeżeniem, że powództwo można wytoczyć także według miejsca Twojego zamieszkania jako osoby uprawnionej;

Powództwo o ustalenie ojcostwa nie podlega żadnym ograniczeniom w czasie, gdy chodzi zarówno o matkę, jak i dziecko;

Ustalenie ojcostwa podlega prawu ojczystemu dziecka z chwilą jego urodzenia;

W procesie o ustalenie ojcostwa Ty jako matka możesz reprezentować własne dziecko jako powoda w sprawie. W tym wypadku nie jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego;

W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, wskazane w Waszych zgodnych oświadczeniach jako rodziców, złożonych na rozprawie. Możecie wskazać nazwisko jednego z Was albo nazwisko utworzone przez połączenie Waszych nazwisk. Jeżeli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z Twojego nazwiska jako matki i dołączonego do niego nazwiska Twojego jako ojca dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda, ponieważ przed sądowym ustaleniem ojcostwa nosiło nazwisko matki.

Redakcja poleca

REKLAMA