19182819.jpg

Co z ulgami?

Do końca roku zostały trzy miesiące. Jeszcze masz szansę, by „urwać” co nieco fiskusowi i zostawić we własnej kieszeni.
/ 14.04.2008 09:02
19182819.jpg
Chociaż w tym roku nie odliczysz już wydatków na remont, zakup komputera potrzebnego do pracy czy kurs dokształcający, nadal możesz pomniejszyć swój podatek dochodowy, który przyjdzie ci zapłacić fiskusowi. Jak to zrobić? Korzystając z ulg, które pozostały! Zanim jednak się na to zdecydujesz, sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by urząd skarbowy nie zakwestionował ulgi.

Te ulgi odliczysz od podatku:
Procent na pożytek publiczny
Możesz podarować setną część swojego rocznego podatku tylko tej organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego (pełną listę tych organizacji znajdziesz na stronie internetowej www.jedenprocent.pl, www.ngo.pl). Masz prawo to zrobić niezależnie od tego, czy wcześniej przekazałaś tej organizacji pieniężną darowiznę.
W przeciwieństwie do innych ulg, ta nie kończy się z upływem bieżącego roku – możesz wpłacać pieniądze do 30 kwietnia 2007 r., tj. ostatecznego terminu rozliczenia PIT za ten rok.
Uwaga!
Nie będziesz mogła odliczyć 1 proc. podatku, jeżeli jesteś opodatkowana 19-proc. podatkiem liniowym, chyba że masz inne dochody, od których naliczany jest „normalny” podatek, np. z umowy zlecenia.

Ulga na gosposię
Jeżeli od 1 stycznia 2006 r. (lub wcześniej) zatrudniłaś u siebie nianię lub gosposię, masz prawo odliczyć od podatku wydatki, jakie poniosłaś na jej ubezpieczenie. Możesz to zrobić tylko wówczas, gdy:
- zatrudniona przez ciebie osoba wcześniej posiadała status bezrobotnej;
- podpisałaś z nią umowę aktywizacyjną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, i otrzymałaś stamtąd zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
- opłacasz za nią składki na ubezpieczenie społeczne i masz na to dowody.
Odliczenia możesz dokonać dopiero po upływie roku trwania umowy.
Uwaga! Nie możesz odpisać tych wydatków, jeżeli wcześniej zostały one odliczone w ramach płaconego przez ciebie ryczałtu.

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
Ta ulga przysługuje w ramach tzw. praw nabytych.
Możesz z niej skorzystać jedynie pod warunkiem że:
- przed 1 stycznia 2002 roku nabyłaś prawo do tego typu odliczenia;
- po tym dniu nadal dokonujesz dalszych wpłat w ramach systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 30 proc. poniesionych w 2006 roku wydatków (maksymalnie 11 340 zł).

Te ulgi odliczysz od dochodu:
Ulga rehabilitacyjna
Możesz z niej skorzystać, jeżeli sama jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu taką osobę.
Masz prawo odliczyć wydatki, jakie poniosłaś na:
- leki zlecone przez lekarza specjalistę (nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie);
- używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej (do 2280 zł na rok);
- psa przewodnika osoby niewidomej (do 2280 zł na rok).
Uwaga! Jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej przekroczy w roku 9120 zł, nie można skorzystać z ulgi.

Darowizny z limitem...
Dokonując darowizny, możesz w zeznaniu za 2006 r. pomniejszyć swój dochód łącznie nawet o 6 proc.
Skorzystasz z ulgi, gdy przeznaczysz pieniądze na cele kultu religijnego (nie myl z darowizną kościelną) lub na rzecz organizacji pożytku publicznego. Możesz wpłacić dowolną kwotę, jednak odliczasz tylko sumę równą 6 proc. osiągniętego dochodu.
Uwaga! Ten limit dotyczy wszystkich darowizn w danym roku.

...i bez
Darowizna kościelna nie jest limitowana, to znaczy, że ile wpłacisz, tyle możesz odpisać od dochodu. Pieniądze muszą być przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (np. zakład dla sierot, szpital, żłobek) i wpłacone na konto bankowe. Organizacja kościelna, której przekazujesz pieniądze, musi wystawić ci pokwitowanie odbioru, a ty w zeznaniu podatkowym masz obowiązek podać informację o tym, komu i ile przekazałaś (dokładne dane i adres organizacji).

Ulga sportowa
Wspierasz finansowo klub sportowy? Jeśli tak, możesz pieniądze wydane na ten cel odliczyć od dochodu.
Ale nie wszystkie. Masz prawo odliczyć maksymalnie 10 proc. rocznego dochodu. Możesz to zrobić tylko wówczas, gdy klub ma osobowość prawną oraz licencję sportową i skupia co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów.

Ulga odsetkowa
Jeżeli wzięłaś pożyczkę lub kredyt na mieszkanie i spłacasz od niego odsetki, masz prawo odliczyć je od dochodu.
Kwota, od której przysługuje ulga, to 189 tys. zł. Ulga odsetkowa przysługuje, jeżeli kredyt wydałaś m.in. na:
- budowę domu,
- wniesienie wkładu do spółdzielni na nabycie nowo budowanego mieszkania,
- zakup nowo budowanego domu lub mieszkania od gminy lub dewelopera,
- nadbudowę lub rozbudowę budynku.
Kredyt może być udzielony jedynie przez bank lub SKOK, czyli spółdzielczą kasę oszczędnościowo-pożyczkową.
Uwaga! Nie możesz odliczyć odsetek od części kredytu wykorzystanego na zakup gruntu, garażu i innych pomieszczeń niemieszkalnych (np. piwnicy), a także mieszkania kupionego na rynku wtórnym.
Pamiętaj! Odsetki możesz odliczyć dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania na ciebie.

Wydatki na internet
Korzystasz z internetu? Masz zatem prawo odliczyć od swojego rocznego dochodu maksymalnie kwotę 760 zł brutto.
Musisz mieć jednak faktury VAT, które potwierdzają twoje wpłaty za dostęp do internetu w twoim mieszkaniu.
Nie masz prawa do ulgi internetowej, jeżeli:
- rozliczasz się w formie karty podatkowej,
- prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym,
- osiągasz dochody z giełdy.
Uwaga! Jeżeli faktura jest wystawiona na ciebie i twojego męża, limit odliczenia wzrasta do 1520 zł. Jednakże jeżeli mąż nie osiąga dochodów, nie możesz skorzystać z ulgi, nawet gdy rozliczacie się wspólnie.
Pamiętaj! Sama faktura nie wystarczy. Jest ona ważna wraz z dowodem jej zapłaty.

Ulga na nowe technologie
Jeżeli osiągasz przychody z działalności pozarolniczej, masz prawo odliczyć wydatki, jakie poniosłaś na kupno nowych technologii podnoszących wydajność pracy.
Jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, będziesz mogła odliczyć 50 proc. wydatków, w innym wypadku – 30 proc.
Uwaga! Odliczenie nie może być większe niż twój dochód.

Alicja Hass