Zabezpieczenie finansowe emerytury - odwrócona hipoteka

Wraz z żoną zastanawiamy się nad różnymi formami zabezpieczania finansowego naszej emerytury. W tym celu staramy się odkładać w miarę regularnie drobne kwoty. Mamy jednak poczucie, że to nam nie wystarczy. Gdzieś przeczytałem, że odwrócona hipoteka pozwoli nam zabezpieczyć się na starość. Czy to prawda? Czym właściwie jest odwrócona hipoteka?
/ 13.03.2012 07:12

Wraz z żoną zastanawiamy się nad różnymi formami zabezpieczania finansowego naszej emerytury. W tym celu staramy się odkładać w miarę regularnie drobne kwoty. Mamy jednak poczucie, że to nam nie wystarczy. Gdzieś przeczytałem, że odwrócona hipoteka pozwoli nam zabezpieczyć się na starość. Czy to prawda? Czym właściwie jest odwrócona hipoteka?

Zabezpieczenie finansowe emerytury - odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka (lub zamiennie odwrócony kredyt hipoteczny) - to rozwiązanie „odwrotne” do kredytu hipotecznego, polegające na tym, że to klient jest pożyczkodawcą – sprzedaje swoje mieszkanie instytucji finansowej. W zamian za to otrzymuje świadczenie pieniężne w formie rat lub jednorazowej kwoty. Co ważne - kwota ta jest wolna od podatku. Odwrócony kredyt hipoteczny skierowany jest do osób w wieku emerytalnym, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Dopiero po śmierci klienta bank staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości i może ją sprzedać. W ten sposób odzyskuje kwotę, którą wcześniej wypłacił, powiększoną o odsetki. Jeśli cena sprzedaży mieszkania przewyższy tą sumę, to nadwyżkę otrzymają spadkobiercy klienta.

Wysokość odwróconego kredytu zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to wartość nieruchomości oraz wiek i płeć kredytobiorcy. Przy ubieganiu się o odwrócony kredyt hipoteczny nie sprawdza się dochodów i zdolności kredytowej.

Odwrócona hipoteka nie jest jeszcze oferowana przez banki, ponieważ przygotowany przez rząd projekt ustawy nie został jeszcze przyjęty. Ma jednak zostać przedstawiony już niedługo.

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje renta dożywotnia lub umowa dożywocia oferowana przez komercyjne fundusze hipoteczne, które działają w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Produkt ten oferowany jest osobom po 65 roku życia w zamian za przeniesienie praw własności nieruchomości na fundusz, co następuje już z chwilą podpisania umowy. Jest to istotna różnica w stosunku do projektu ustawy, który zakłada, że instytucja finansowa staje się właścicielem nieruchomości dopiero z chwilą śmierci klienta. Nie jest to typowy odwrócony kredyt hipoteczny, a oferujące go prywatne fundusze hipoteczne nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie muszą spełniać żadnych wymogów kapitałowych. Przed skorzystaniem z takiej usługi należy sprawdzić sytuację finansową danej instytucji, by mieć pewność że będzie ona w stanie regularnie wypłacać świadczenie.

Dorota Jaworska
Aspiro
Związek Firm Doradztwa Finansowego