Separacja jako forma rozłączenia małżonków

Decyzja dotycząca rozwodu bywa niezwykle trudna. Nie każdy potrafi ją podjąć z dnia na dzień. Czasami bowiem istnieją pewne wątpliwości. Dlatego też warto w niektórych przypadkach rozważyć instytucję separacji.
/ 29.03.2013 07:27

Decyzja dotycząca rozwodu bywa niezwykle trudna. Nie każdy potrafi ją podjąć z dnia na dzień. Czasami bowiem istnieją pewne wątpliwości. Dlatego też warto w niektórych przypadkach rozważyć instytucję separacji.

Separacja jako forma rozłączenia małżonków

Uprawnionymi do ustanowienia separacji są obydwoje małżonkowie. Można jej żądać kiedy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (art. 611 § 1 KRO). W tym miejscu warto jednak zauważyć, iż orzeczenie separacji nie jest możliwe, jeżeli spowodowałoby uszczerbek dobra małoletnich dzieci lub też byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 611 § 2 KRO). W sytuacji gdy małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na ich zgodny wniosek (art. 611 § 3 KRO).

Podobnie jak i w przypadku rozwodu sąd orzekając separację stwierdza, które z małżonków jest winne rozkładu pożycia. Ponadto wyrok powinien zawierać dyspozycje odnoszące się do opieki nad małoletnimi dziećmi oraz kwestie związane z mieszkaniem (art. 57-58 KRO w kontekście art. 613 § 1 KRO).
Do najważniejszych skutków separacji należy zaliczyć:
1.powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (art. 54 § 1 KRO);
2.brak możliwości zawarcia nowego małżeństwa przez osobę pozostającą w separacji (art. 614 § 2 KRO);
3.obowiązek wzajemnej pomocy małżonków znajdujących się w separacji wynikający ze względów słuszności (art. 614 § 3 KRO).

Zniesienie separacji dokonuje się na zgodne oświadczenie obydwojga małżonków (art. 616 § 1 KRO). Podobnie jak o ustanowieniu, również i o zniesieniu separacji decyduje sąd rodzinny. Bardzo istotną rzeczą jest fakt, iż z chwilą zniesienia separacji ustają również jej skutki (art. 616 § 2 KRO). Ponadto sąd znosząc separację decyduje również o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.
Można powiedzieć, iż separacja jest instytucją poniekąd podobną do rozwodu. Jednakże najczęściej jest ona stanem przejściowym pomiędzy małżeństwem a rozwodem. Zdarzają się również sytuacje, kiedy małżonkowie znajdujący się w separacji po pewnym czasie decydują się na kontynuowanie pożycia. Wszystko to jest sprawą indywidualną każdego małżeństwa.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)