Polisy lokacyjne

Mam pewną sumę środków, które chciałbym bezpiecznie i efektywnie ulokować. Myślałem o lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, ale z tego co wiem niedługo tego typu lokaty zostaną w Polsce zakazane. Gdzieś przeczytałem, że takim zamiennikiem tych lokat będą tzw. poliso-lokaty. Co to takiego jest i czy rzeczywiście warto na nich lokować swoje środki?
/ 10.01.2012 07:00

Mam pewną sumę środków, które chciałbym bezpiecznie i efektywnie ulokować. Myślałem o lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, ale z tego co wiem niedługo tego typu lokaty zostaną w Polsce zakazane. Gdzieś przeczytałem, że takim zamiennikiem tych lokat będą tzw. poliso-lokaty. Co to takiego jest i czy rzeczywiście warto na nich lokować swoje środki?

Poliso-lokaty, czy inaczej polisy lokacyjne, rzeczywiście często postrzegane są jako alternatywa dla lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Jest to jedna z możliwości ulokowania zgromadzonych oszczędności i „uchronienia” zysków od tzw. podatku Belki.

Polisa lokacyjna to ubezpieczenie na życie i dożycie, połączone z lokatą, jednak z formalnego punktu widzenia jest to produkt ubezpieczeniowy, dlatego nie jest objęty wspomnianym wyżej podatkiem. Jak to działa? Zawierając umowę ubezpieczenia wpłacamy jednorazowo określoną kwotę pieniędzy. Po upływie czasu, na jaki zawierane jest ubezpieczenie, otrzymujemy zwrot zdeponowanej kwoty wraz z odsetkami (procentowo zbliżonymi do zysku z lokaty terminowej).

Mimo pozornego podobieństwa poliso-lokaty do standardowej lokaty terminowej – między tymi produktami istnieje kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, jak już zostało wspomniane, polisa lokacyjna nie jest produktem bankowym, tylko ubezpieczeniowym, w związku z tym zyski z niej są zwolnione z podatku Belki. Poza tym zazwyczaj do założenia polisy lokacyjnej wymagana jest wyższa kwota niż w przypadku tradycyjnej lokaty. Większość dostępnych na rynku rozwiązań, łączących cechy ubezpieczenia i lokaty, przewiduje 6- lub 12-miesięczny okres trwania umowy, ale spotkać można się także z rozwiązaniami bardziej rozległymi w czasie. Istotną cechą poliso-lokat jest możliwość wskazania osoby uposażonej, która w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzyma wszystkie środki pieniężne bez postępowania spadkowego.

Podsumowując, poliso-lokata może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią ryzyka związanego np. z agresywnym inwestowaniem, ale chcą ulokować swoje oszczędności, unikając przy tym podatku Belki

Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska
Powszechny Dom Kredytowy S.A
Związek Firm Doradztwa Finansowego