Lokaty strukturyzowane – na co należy zwrócić uwagę

Niepewna sytuacja utrzymująca się ostatnio na światowych giełdach sprawiła, że inwestorzy zaczęli szukać alternatywnych możliwości dla funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. W ostatnich miesiącach coraz większą popularność zaczęły zdobywać produkty strukturyzowane, należące do grupy tzw. inwestycji alternatywnych.
/ 19.11.2008 22:25
Niepewna sytuacja utrzymująca się ostatnio na światowych giełdach sprawiła,  że inwestorzy zaczęli szukać alternatywnych możliwości dla funduszy inwestycyjnych oraz lokat bankowych. W ostatnich miesiącach coraz większą popularność zaczęły zdobywać produkty strukturyzowane, należące do grupy tzw. inwestycji alternatywnych.

Obecnie oferowane są w różnej formie przez wiele instytucji finansowych. Często nazywane lokatami strukturyzowanymi, przyjmują formę polisy inwestycyjnej. Wśród inwestorów wytworzyło się zapotrzebowanie na produkt, który pozwala zarabiać na różnych rynkach  i daje szerokie możliwości inwestycyjne.

Jak to działa?

Specyfika tego instrumentu polega na tym, że inwestor może uczestniczyć w zyskach opartych na m.in. koszykach walut, indeksach giełdowych, cenach akcji spółek, surowcach i towarach. Inwestycja w tego typu produkt wygląda następująco: większa jej część przeznaczona jest na zakup obligacji o ustalonej stopie zwrotu. Za resztę środków kupowana jest opcja na wyznaczony instrument bazowy, na którym opiera się inwestycja np. indeks. Niewielką część stanowią takLokaty strukturyzowane – na co należy zwrócić uwagęże opłaty manipulacyjne pobierane przez instytucje finansowe. Obligacja wypracuje dla inwestora w określonym przedziale czasowym gwarancję ochrony wpłaconego kapitału, natomiast zakupiona opcja jest instrumentem, który ma generować zyski z naszej inwestycji.

Od czego zależy nasz zysk

Warto zatem bliżej przyjrzeć się instrumentowi, od którego zależy nasz przyszły zysk. Najprościej mówiąc, opcja jest to instrument finansowy, który daje nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży danego instrumentu bazowego po określonej cenie, w tym przypadku wskaźnika rynkowego, o który oparta jest lokata strukturyzowana. Najczęściej występującą opcją w przypadku lokat strukturyzowanych jest opcja europejska, która może zostać zrealizowana tylko w ściśle określonym terminie, czyli w momencie zakończenie trwania inwestycji. W przypadku lokat oferowanych na polskim rynku, możemy spotkać się również z opcją azjatycką. W przypadku tej opcji wartość końcowej wypłaty zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w określonym czasie. Ten typ opcji można często spotkać w lokatach strukturyzowanych z uwagi na niższą cenę niż w przypadku opcji europejskiej (przy takim samym wskaźniku partycypacji). Należy pamiętać, że z uwagi na efekt uśredniania zysk z lokaty strukturyzowanej, przy stabilnym wzroście instrumentu bazowego, będzie niższy niż w przypadku opcji europejskiej.

Co to jest partycypacja?

Istotnym parametrem dla klienta z punktu widzenia przyszłych zysków jest także proponowany w każdym produkcie współczynnik partycypacji. Należy to rozumieć jako procentowy udział klienta w końcowym zysku, jaki wypracuje np. dany indeks, o który oparty jest inwestycja. Warto zapoznać się z tym terminem na prostym przykładzie. Jeśli instrument bazowy wzrośnie w trakcie trwania inwestycji o 100%, wówczas przy partycypacji określonej na poziomie 50% inwestor zarobi 50%, a przy partycypacji 120% zysk wyniesie 120%.

Może się zdarzyć, że różne instytucje finansowe oferują produkty oparte o ten sam indeks, warto wtedy wybrać to rozwiązanie, które oferuje większy udział w zyskach. Dzięki temu klient uzyska większą korzyść przy ostatecznej wypłacie premii. Biorąc pod uwagę pewne „utrudnienia” dotyczące wyboru opcji oraz współczynnika partycypacji w przypadku lokat strukturyzowanych, formuła wypłaty środków (na ogół jest iloczynem partycypacji i procentowej zmiany instrumentu bazowego), może kształtować zyski na różnym poziomie, nawet jeśli lokaty oparte są o ten sam wskaźnik rynkowy.

Warto patrzeć na szczegóły

Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi parametrami danego produktu. Powyższy przykład ilustruje, że klient powinien być świadomy w co inwestuje i od czego zależy jego ewentualny zysk.

Lokaty strukturyzowane są także inwestycją w miarę płynną, co oznacza, że inwestor może wycofać swoje środki po aktualnej wartości rynkowej instrumentów finansowych składających się na dany produkt. W większości przypadków istnieją jednak opłaty likwidacyjne, na które należy zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Czasami opłaty pobierane są tylko w pierwszym roku. Zdarzają się jednak propozycje obarczone opłatami likwidacyjnymi, które maleją z każdym kolejnym rokiem, aż do zakończenia umowy. Na rynku znajdziemy również rozwiązania, które takich opłat nie posiadają. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się ze wszystkimi parametrami, aby uniknąć niemiłego rozczarowania w trakcie inwestycji.

Ciekawa alternatywa

Lokaty strukturyzowane są ciekawą alternatywą dla funduszy inwestycyjnych i lokat bankowych. Elastyczność takich rozwiązań stanowi niewątpliwie ich duży atut. Oferują możliwość osiągnięcia satysfakcjonującego zysku przy jednoczesnej ochronie wpłaconego kapitału. Konstrukcja lokat strukturyzowanych daje bardzo szerokie możliwości, a potencjalny zysk, który jest wolny od podatku dodatkowo podnosi atrakcyjność tej formy inwestycji.

Opłaty manipulacyjne w przypadku lokat strukturyzowanych są również niewielkie, w porównaniu z tradycyjną inwestycją w fundusze inwestycyjne. Mnogość produktów obecnych na rynku sprawia, że klienci mają do wyboru wiele ciekawych rozwiązań. Warto porównać wszystkie parametry produktów zwłaszcza, że część dostępnych na polskim rynku rozwiązań jest do siebie podobna. Zdarza się nawet, że oferowane produkty oparte są na tym samym indeksie. Wtedy istotnej wagi nabierają szczegóły danej propozycji, które mogą zaważyć na ostatecznym wyniku inwestycji.

Maciej Dyja
Główny Analityk Gold Finance
źródło: www.ciszewskipr.pl