Lokata czy fundusze inwestycyjne - jaką formę oszczędzania wybrać ?

Otrzymałam w spadku 20 tys. złotych. Chciałabym część pieniędzy pozostawić na tzw. „czarną godzinę”, a część zainwestować. Słyszałam, że pewnym, ale mało opłacalnym sposobem oszczędzania są lokaty, a dużo więcej można zarobić na funduszach inwestycyjnych. Jaką formę inwestowania najlepiej wybrać?
/ 15.06.2012 06:16

Otrzymałam w spadku 20 tys. złotych. Chciałabym część pieniędzy pozostawić na tzw. „czarną godzinę”, a część zainwestować. Słyszałam, że pewnym, ale mało opłacalnym sposobem oszczędzania są lokaty, a dużo więcej można zarobić na funduszach inwestycyjnych. Jaką formę inwestowania najlepiej wybrać?

Lokata czy fundusze inwestycyjne - jaką formę oszczędzania wybrać ?

Klient, który planuje pozostawienie części swoich oszczędności na tzw. „czarną godzinę” powinien uwzględnić kilka elementów, jak m.in.: co oznacza dla niego sytuacja „awaryjna”, w związku z którą konieczne będzie sięgnięcie po oszczędności. Jeśli na przykład będzie to utrata pracy; można odnieść się do swoich obecnych kosztów utrzymania i konsumpcji oraz założyć czas niezbędny do znalezienia nowej pracy, by określić kwotę jaka będzie niezbędna do utrzymania w okresie przejściowym. W opinii wielu osób nie powinna być to kwota mniejsza niż suma trzy miesięcznych kosztów, jakie ponosimy. Oczywiście sytuacja, która zmusi nas do wykorzystania oszczędności może być mniej lub bardziej poważna, nie dla każdego potencjalną sytuacją generująca potrzebę wykorzystania środków musi być utrata pracy, równie dobrze może być to nagły wyjazd, choroba, przeprowadzka, edukacja, remont, rodzinna uroczystość, zakup samochodu, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i stylu życia.

Gdy możemy określić kapitał niezbędny do zabezpieczenia nas na „czarną godzinę” należy uwzględnić, iż ważnym czynnikiem przy wyborze sposobu inwestowania tej części środków finansowych będzie ich płynność, oznaczająca stały dostęp do gotówki. Lokata bankowa zawiera ten atrybut, choć w większości przypadków zerwanie jej przed zapadalnością terminu powoduje utratę minimum części, jeśli nie całości odsetek naliczonych do momentu jej rozwiązania.

Kolejny czynnikiem ważnym z punktu widzenia osoby inwestującej środki, które mogą być niezbędne do wykorzystania w każdej chwili jest sięganie wyłącznie po instrumenty z gwarantowaną stopą zwrotu, prawdą jest, że te instrumenty nie zapewnią tak atrakcyjnych zysków, jakie potencjalnie można uzyskać inwestując kapitał w fundusze akcji lub inne bardziej skomplikowane instrumenty obarczone ryzykiem, jednak wydaje się że jeśli określiliśmy względnie dokładnie kwotę, która będzie nam potrzebna i rzeczywiście zakładamy ewentualność zaistnienia sytuacji, w której po nią sięgniemy, to należy z dużą ostrożnością wybierać sposób jej inwestowania.

Arkadiusz Rembowski
Money Expert i Związek Firm Doradztwa Zawodowego

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA