Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o klientach bankowych oraz ich prawidłowo spłacanych zobowiązaniach. Przedstawiamy wszystkie niezbędne informację, które warto o nich wiedzieć.
/ 08.05.2013 07:41

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o klientach bankowych oraz ich prawidłowo spłacanych zobowiązaniach. Przedstawiamy wszystkie niezbędne informację, które warto o nich wiedzieć.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

W jakim celu działa?

BIK to "archiwum" naszej historii finansowej. Ową historie wykorzystują szczególnie banki np. w momencie starania się o kredyt. Na prośbę banku, BIK wystawia punktową ocenę ryzyka kredytowego. Ocena ta może okazać się znacząca przy decyzji banku o udzieleniu nam kredytu.
Warto jednak pamiętać, że ocena punktowa stworzona przez Biuro Informacji Kredytowej informuje jedynie o tym, czy dani klienci są rzetelni. Jednostka ta, nie posiada informacji o naszych ewentualnych dochodach czy uzyskiwanych kosztach miesięcznych.

Raport kredytowy z BIK umożliwia pozyskanie informacji dotyczących nas jako klienta, dzięki czemu pozwala szybciej rozpatrzyć wniosek kredytowy i podjąć decyzję o przyznanie np. kredytu.

BIK współpracuje z bankami i innymi instytucjami na zasadzie wzajemności, a więc tylko te jednostki, które przekazują dane do BIK, mają możliwość otrzymać informację o przyszłych kredytobiorcach w postaci raportów kredytowych.

Komu udzielają informacji?

Informację dotyczącą konkretnego klienta, BIK ma prawo udostępnić:

  • Bankowi i obejmuje to informację stanowiące tajemnicę bankową niezbędną związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz ewentualnym stosowaniem metod statystycznych
  • Pozostałym instytucjom, które zostały ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów. Obejmuje to informację niezbędne do udzielania zarówno wspomnianych już kredytów jak i pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych oraz poręczeń
  • Wszelkim instytucjom kredytowym – również obejmujące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny ewentualnego ryzyka kredytowego.

Jakie zbiera informację?

  • BIK gromadzi informację na temat jakości kredytów, których się podjęliśmy, oceniając przy tym czy należycie i bez opóźnień spłacaliśmy kredyty . Wszystkie ewentualne problemy ze spłatą są odnotowywane w bazie.
  • Zbiera również wszystkie dane dotyczące naszej aktywności kredytowej. Im dłuższą historię kredytową posiadamy, zwłaszcza dobrą - tym ma większe szanse na otrzymanie kolejnej pożyczki.
  • W BIK widać także, czy klienci wykorzystali swoje limity kredytowe. Przykładem może być limit karty kredytowej bądź konta bankowego. Jeżeli wykorzystanie tych granic jest zbyt wysokie to wtedy bank nie będzie dla nas przychylny.
  • To również archiwum informacji dot. wnioskowania o kredyt i historii kredytowej. Jeśli do tej pory składaliśmy wnioski o kredyt w różnych placówkach, które korzystały z BIK-owej kartoteki, każdy taki ruch został odnotowany. Jeśli banki dotychczas nie chciały nam udzielić kredytu, taka wzmianka również znajdzie się w BIK-u, co w konsekwencji może mieć również wpływ na naszą końcową punktację wystawiana przez BIK.

Jaki jest czas gromadzenia informacji o klientach?

Wszelkie dane, mogą być przechowywane (bez zgody klienta) przez okres 5-lat. Warunkiem koniecznym są wspomniane już zaległości w spłatach zobowiązań lub zaleganie w spłacie powyżej 60 dni. Warto również wiedzieć, że nasze dane mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od momentu wygaśnięcia zobowiązania (w celach związanych z wykorzystywaniem przez banki modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego).

Ocena punktowa BIK (mająca wpływ na przyznanie np. kredytu):

Znajduje się ona w zakresie od 192 do 631 punktów. Przy czym statystycznie ponad połowa klientów, otrzymują ocenę między 516 a 569 punktów.

Natomiast jeśli ocena punktowa znajdzie się na niskim poziomie, nie należy od razu rezygnować z procedury kredytowej. Ona nas nie skreśla, ale może być drobnym utrudnieniem jeśli nasza sytuacja lub rzetelność jest wątpliwa. Największy wpływ na ocenę mają opóźnienia w spłatach rat kredytów, szczególnie w ciągu pierwszego roku od spłaty. Punktacje poprawi kolejny rok spłat w terminie. Im więcej upłynie czasu, tym mniejszy będzie wpływ na ocenę.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/28.09.2017 12:23
Dla tych, którzy mają problemy z negatywnymi wpisami w rejestrze BIK polecam je usunąć. Można tego dokonać tylko wtedy, gdy kredyty, których dotyczą wpisy zostały spłacone. Nie ma możliwości usunięcia zapisu wciąż spłacanego kredytu. Warto samemu podjąć działania w tym kierunku. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek u wierzyciela. Można do tego wykorzystać generator wniosków na czyszczeniebiku.pl