Czy wiesz jak ubiegać się o zasiłek macierzyński?

Zobacz kiedy i w jakiej kwocie przysługuje Ci zasiłek macierzyński!
/ 13.10.2017 10:18

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci jako osobie ubezpieczonej, gdy w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego: - urodziłaś dziecko, - przyjęłaś dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie i wystąpiłaś do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, - przyjęłaś dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem,

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi: - 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, - 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, - 33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, - 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, - 37 tygodni- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Zasiłek macierzyński wynosi 100% Twojego wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru;

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego musisz przedstawić: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu za okres przed porodem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka za okres od dnia porodu;

W każdym przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika (pracodawcy) składek wystawione na druku ZUS Z-3 oraz zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego.

Redakcja poleca

REKLAMA