Tarcza antykryzysowa - zasady, terminy, jaką pomoc otrzymają przedsiębiorcy

tarcza antykryzysowa fot. Adobe Stock
Tarcza antykryzysowa to rządowy projekt pakietu pomocowego. Przewidziano wypłatę tzw. świadczenia postojowego i zwolnienie z opłacania składek ZUS. Tarcza antykryzysowa ma zapobiec negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na gospodarkę.
/ 31.03.2020 10:39
tarcza antykryzysowa fot. Adobe Stock

Aby przeciwdziałać negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na polską gospodarkę, przyjęto tzw. tarczę antykryzysową. Wyjaśniamy czym jest tarcza antykryzysowa, na jaką realną pomoc można liczyć i kto to sfinansuje. Tarcza antykryzysowa wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 roku.

Na skróty:

 1. Czym jest tarcza antykryzysowa?
 2. Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorstw
 3. Pomoc dla pracowników
 4. Ułatwienia dla branży turystycznej
 5. Finansowanie tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa - co to takiego?

Tarcza antykryzysowa jest pakietem kilku ustaw, na który składają się m.in:

 • ustawa o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa;
 • ustawa rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z założeniem, tarcza antykryzysowa ma oddziaływać na 5 filarów:

 • finansowanie firm,
 • ochrona miejsc pracy,
 • wsparcie ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie systemu finansowego,
 • wzmocnienie programu inwestycji publicznych.

Rządowy projekt specustawy został przyjęty 26 marca, 27 marca trafił do Sejmu. Sejm przegłosował specustawę w nocy z 27 na 28 marca 2020, a już 30 marca Senat uchwalił poprawki, które czekały na ponowne głosowanie sejmowe (zaplanowane na 31 marca br.). 

Ostatnim krokiem było złożenie podpisu pod ustawą prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawy wchodzące w skład tarczy antykryzysowej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 marca br. Wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc 1 kwietnia 2020.

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorstw

 • Zwolnienie dla mikrofirm (zatrudniających maksymalnie 9 osób) ze składek na ZUS na okres 3 miesięcy (marzec – maj). Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę jak i pracowników. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni opłacający składki tylko za siebie, ale tylko ci, których przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. do kwoty 15 681 zł);
 • Zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy zachowają prawo do ubezpieczeń społecznych i świadczeń zdrowotnych;
 • Wsparcie firm transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (refinansowanie umów leasingowych);
 • Nienaliczanie kar umownych za opóźnienia w realizacji przetargów (opóźnienia powstałe z powodu epidemii) oraz niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych lub przyspieszony tryb w przypadku składania zamówień produktów i usług niezbędnych w walce z koronawirusem;
 • Umożliwienie gminom niepobierania podatku od nieruchomości od firm, które z powodu epidemii utraciły płynność finansową;
 • Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W czasie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – na okres 3 miesięcy;
 • Dofinasowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dotyczy sytuacji, w której pracodawca zdecyduje się obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – na okres 3 miesięcy;
 • Możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika od obecnych 11 do 8 godzin lub wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin.

Pomoc przysługuje firmom w okresie przestoju ekonomicznego, przy spadku obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15% (szczegółowe warunki precyzują ustawy).

Jaką pomoc otrzymają pracownicy?

Świadczenie postojowe w wysokości do około 2 tysięcy zł dla osób pracujących na umowach o dzieło, zlecenie, działalności agencyjnej i samozatrudnionych, których przychód w miesiącu poprzedzającym wynosił poniżej 15681 zł.

 • Dla zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie, postojowe zostanie wypłacone w kwocie sumy wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • Dla samozatrudnionych rozliczających się w formie karty podatkowej, postojowe wyniesie 1300 zł.

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez ZUS i wynosi 2080 zł czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. Jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. Dotyczy osób, które zawarły umowę cywilnoprawną lub rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 lutego br.

Branża turystyczna a tarcza antykryzysowa

W tarczy antykryzysowej znalazły się takie ułatwienia dla firm działających w branży turystycznej:

 • przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta do 180 dni od rozwiązania umowy (z powodu niemożności zorganizowania danego wydarzenia z powodu epidemii, tj. wystaw tematycznych, imprez plenerowych, działalności rozrywkowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej);
 • możliwość skorzystania przez klienta z vouchera na realizację imprezy turystycznej, w ramach rekompensaty odwołanej imprezy. Taki voucher można wykorzystać przez rok od daty imprezy, która została odwołana.

Budżet tarczy antykryzysowej

Na sfinansowanie działań pomocowych przeznaczono około 38 miliardów złotych, choć w pierwszym projekcie zakładano, że wsparcie wyniesie nawet 212 miliardów złotych, to jest 10% wartości polskiego PKB.

Koszt, jaki budżet państwa ma ponieść w ciągu 3 miesięcy, z powodu m.in. wypłat postojowego i umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne to 70 miliardów złotych.

Nie zabraknie środków na dostarczenie pomocy tym wszystkim, którzy spełniają dzisiaj kryteria, aby tą pomocą (mogli) zostać objęci.
- powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dowiedz się więcej na temat pandemii koronawirusa:

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA