Zwolnienie lekarskie - co ci się nalezy fot. fot. Fotolia

Zwolnienie lekarskie - prawa i obowiązki

Choroba może przydarzyć się każdemu. W czasie niezdolności do pracy masz prawo do otrzymania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Ale, będąc na zwolnieniu, masz również obowiązki względem swojej firmy. Dowiedz się, jakie.
Alicja Hass / 30.04.2015 05:00
Zwolnienie lekarskie - co ci się nalezy fot. fot. Fotolia

Jeżeli lekarz, do którego przyszłaś ze swoim problemem zdrowotnym, uzna, że przez czas leczenia nie powinnaś chodzić do pracy, wystawi ci zwolnienie (druk ZUS ZLA – dawniej popularne L 4). Musisz o tym jak najszybciej powiadomić pracodawcę – telefonicznie, e-mailem lub faksem. Przepisy nie precyzują, ile masz na to czasu – nie powinno to nastąpić później niż w drugim dniu nieobecności. Zwolnienie powinno dotrzeć do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty wystawienia. Możesz je przynieść sama (jeśli nie musisz leżeć) lub podać przez osobę trzecią. Gdy pracodawca nie otrzyma dokumentu we wskazanym terminie, od ósmego dnia choroby zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25 proc.
Uwaga! Pracodawca nie może obniżyć świadczenia, jeżeli pracownik nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego w wymaganym terminie z przyczyn od niego niezależnych.

Kto ma prawo do zasiłku

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu (np. pracujesz na umowie o pracę) masz prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli prowadzisz firmę i dobrowolnie płacisz chorobowe, prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.
Od pierwszego dnia ubezpieczenia prawo do zasiłku chorobowego przysługuje m.in:
 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10–letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Jaka jest wysokość świadczenia

Za cały czas zwolnienia dostaniesz 80 proc. (przy leczeniu szpitalnym – 70 proc.) swojego przeciętnego wynagrodzenia wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy przed chorobą.

Warto wiedzieć. Jeśli ukończyłaś 50 lat, to, począwszy od następnego roku kalendarzowego, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia choroby wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczy to także osób wykonujących pracę nakładczą.

Do 100 proc. świadczenia masz prawo tylko wtedy, gdy:
 • zachorujesz, będąc w ciąży,
 • miałaś wypadek w pracy (w drodze do pracy lub z niej), 
 • cierpisz na chorobę zawodową.

Kto je wypłaca

Jeśli jesteś na etacie lub wykonujesz pracę nakładczą, za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pieniądze otrzymasz z zakładu pracy – jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe. Od 34 dnia zasiłek chorobowy otrzymasz z ZUS.

Uwaga! Jeśli skończyłaś 50 lat, pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe tylko za pierwsze 14 dni. Począwszy od 15 dnia choroby, zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Warto wiedzieć. Czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby ma zastosowanie od następnego roku kalendarzowego, w którym osoba będąca pracownikiem lub wykonująca pracę nakładczą ukończyła 50 rok życia.

Jak długo możesz chorować

Jednorazowo na zwolnieniu możesz przebywać 182 dni. Chyba że jesteś w ciąży lub chorujesz na gruźlicę. Wtedy masz prawo być na zwolnieniu nawet 270 dni.

Kto nie dostanie  zasiłku chorobowego

Nie przysługuje on:
 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli powstała ona w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu,
 • za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, w przypadku jego sfałszowania.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również: