firma dbająca o ekologię fot. Adobe Stock

Społeczna odpowiedzialność biznesu – kogo dotyczy, na czym polega

Każda firma powinna myśleć nie tylko o tym, co zrobić, by wypracować jak największy zysk, ale też jak jej działalność może przejawić się na inne dziedziny życia. Jeśli tak postępuje, jest społecznie odpowiedzialna. Dowiedz się, na czym dokładnie polega społeczna odpowiedzialność biznesu.
Alicja Hass / 03.04.2019 11:00
firma dbająca o ekologię fot. Adobe Stock

Zapewne nieraz, czytając gazetę czy przeglądając strony internetowe spotkałaś się z określeniem "firma odpowiedzialna społecznie". Ale czy zastanawiałaś się, co to oznacza?

Społeczna odpowiedzialność biznesu - definicja

Społeczna odpowiedzialność biznesu (od ang. corporate social responsibility – CSR)  – jest to koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa uwzględniająca interesy społeczne i ochronę środowiska.

Zgodnie z nową definicją Komisji Europejskiej CSR to "odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.CSR według ONZ.

Inną szeroką definicję społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawia idea Global Compact. W czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku sformułowano 10 zasad którymi powinny kierować się firmy, organizacje oraz indywidualne osoby w codziennej działalności. Dotyczą one:

 • praw człowieka (przestrzeganie praw człowieka i eliminacja wszelkich przypadków ich łamania przez firmę);
 • standardów pracy (poszanowanie wolności stowarzyszania się, eliminacja pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci);
 • ochrony środowiska naturalnego (podejmowanie inicjatyw odpowiedzialności ekologicznych, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych technologii);
 • przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach.

Skąd to się wzięło

Jako pierwszy problem CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) opisał Andrew Carnegie, w odniesieniu do praktyk monopolistycznych korporacji oraz metod, mających ochronić społeczeństwo przed narastającym wyzyskiem. W swojej definicji opierał się na dwóch zasadach. Pierwsza to zasada dobroczynności – nakazuje bogatym, aby pomagali biednym. Druga – zasada powierniczości. Zgodnie z nią najbogatsi powinni zarządzać dobrem w imieniu pozostałych ludzi; co za tym idzie bogactwo powinno być zarządzane w sposób akceptowany społecznie przez wszystkich obywateli.

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo to takie, które spełnia nie tylko wymogi formalne i prawne, ale  prowadzi zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska. W praktyce oznacza to, że jego lider jest:

 • wrażliwy na sprawy, które oddziałują na życie osób, z którymi żyje i pracuje,
 • rozumie warunki panujące w społeczeństwie, co pozwala mu wywierać na nie pozytywny wpływ,
 • analizuje społeczne skutki podejmowanych decyzji finansowych i biznesowych, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko,
 • ma świadomość co do sposobów uzyskiwania wyników produkcyjnych i finansowych.

Rodzaje CSR

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa można podzielić na wewnętrzną oraz zewnętrzną. Ta pierwsza dotyczy przede wszystkim tego czy przedsiębiorstwo stosuje zasadę odpowiedzialności w ramach swojej wewnętrznej struktury np. w stosunku do pracowników, (czy zapewnia im bezpieczną i godną pracę, jak zarządza zasobami ludzkimi, czy surowcami). Natomiast w zewnętrznej odpowiedzialności ważny jest m.in. stosunek do inwestorów i klientów, dbałość o środowisko naturalne oraz wpływ na lokalną społeczność.

Sposoby realizacji odpowiedzialnego biznesu

Firma odpowiedzialna społecznie m.in.:   

 • prowadzi kampanie społeczne  ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy;
 • podejmuje działania marketingowe uwzględniające potrzeby społeczne (tzw. marketing zaangażowany społecznie);
 • wdraża programy dla pracowników mające na celu na celu ich integrowanie wokół wspólnych wartości;
 • przygotowuje i publikuje raporty, które w transparenty sposób prezentują sposób zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • stosuje eko-znakowanie na opakowaniach lub etykietach produktów;
 • dba o ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki;
 • podejmuje inwestycje społecznie odpowiedzialne;
 • propaguje wolontariat pracowniczy (jej pracownicy świadczą różnego rodzaju usługi na rzecz potrzebujących a firma wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie);
 • prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalającą na lepszą realizację wspólnych działań.

Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu

Firmy chcą być społecznie odpowiedzialne, bo dzięki temu zyskują m.in.

 • większe zainteresowanie inwestorów – kredytodawcy cenią sobie współpracę z firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty i odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem.   
 • większą liczbę konsumentów, którzy zwracają uwagę na "ekologiczność" produktu lub usługi,
 • lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi 
 • przewagę konkurencyjną  nad innymi formami nie stosującymi CSR
 • lepszych fachowców (dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wzrasta jej atrakcyjność na rynku pracy).

Przeczytaj również:
Jak założyć własną firmę?
Jak zachęcić dziecko do dbania o środowisko?