Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Wybierając się poza granice kraju, należy mieć dowód tożsamości (jeśli poruszamy się w granicach Unii Europejskiej) lub paszport (poza granicami UE). Jakie dokumenty należy wyrobić dziecku?
/ 09.12.2013 14:56

fot. Fotolia

Aby wyrobić paszport dziecku, niezbędna jest zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych), którą wyrażają podpisując wniosek o wydanie paszportu (podpis musi zostać złożony w obecności pracownika urzędu). Formularz ten jest dostępny w każdym biurze paszportowym. Należy go wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Dopełniając formalności, rodzice muszą pamiętać o swoim dokumencie tożsamości, aby umożliwić weryfikację danych wpisanych we wniosku. Przy składaniu wniosku muszę być obecne dzieci, które ukończyły 5. rok życia, ponieważ pobiera się od nich odciski palców. Natomiast obecność młodszych dzieci nie jest konieczna.

Jak długo jest ważny paszport dziecka?

Od 27 lutego 2013 r. obowiązuje ustawa o dokumentach paszportowych, która wprowadziła zmianę w zakresie m.in. daty ważności paszportu osoby małoletniej. Po ostatniej nowelizacji ważność paszportu wynosi 10 lat, jednak w przypadku osób, które nie ukończyły 13. roku życia okres ten wynosi tylko 5 lat.

Ile trzeba zapłacić za wydanie paszportu?

Opłata za wydanie dokumentu wynosi 140 zł dla paszportu ważnego 10 lat. Uczniowie od lat 13 oraz studenci korzystają z 50% ulgi – płacą więc 70 zł, natomiast należność za paszport dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat jest równa 30 zł.

Warto przeczytać: Co zabrać w podróż z dzieckiem zimą?

Gdy zgodę wyraża tylko jeden rodzic…

Aby wydać paszport dziecku, niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Co zrobić, gdy jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku? W takiej sytuacji możliwe jest złożenie podpisu przez jednego z opiekunów przy jednoczesnym przedłożeniu pisemnej zgody drugiego rodzica potwierdzonej przez organ paszportowy lub notariusza.

W sytuacji, kiedy jeden z opiekunów prawnych został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ona ograniczona, wystarczy podpis rodzica sprawującego władzę rodzicielską w pełnym zakresie.

– W takim przypadku konieczne jest przedłożenie w biurze paszportowym orzeczenia sądu, z którego wynika ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego opiekuna – wyjaśnia Wojciech Alfawicki, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.

Gdy jeden z rodziców odmawia podpisania wniosku lub porozumienie z nim napotyka ciężkie do przezwyciężenia przeszkody, należy się zwrócić do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia zastępującego tę zgodę.

Ile trwa procedura wydania paszportu?

Okres oczekiwania na wydanie paszportu nie powinien być dłuższy niż 30 dni. Jednak w czasie wakacji może on ulec wydłużeniu z uwagi na zwiększoną liczbę składanych wniosków. Aby uniknąć sytuacji, w której musimy zrezygnować z wyjazdu z powodu nieotrzymania dokumentu na czas, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

– Warto podkreślić, że działanie z wyprzedzeniem ma istotne znacznie w przypadku braku zgody drugiego rodzica, wtedy bowiem należy uwzględnić czas postępowania sądowego w tym przedmiocie – radzi Wojciech Alfawicki.

Polecamy: Na czym polega choroba lokomocyjna?

Źródło: materiały prasowe inplusPR/ mk