48. Międzynarodowy Dzień Teatru

„Teatr jak ogień: olśniewa i oświeca” pisał rok temu, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Robert Lepage (więcej: tutaj). Orędzie na 2009 rok przygotował Ludwik Flaszen – krytyk, pisarz, współzałożyciel i kierownik literacki Teatru Laboratorium (w latach 1980-82 jego dyrektor), wieloletni współpracownik Jerzego Grotowskiego.
/ 26.03.2009 22:08
„Teatr jak ogień: olśniewa i oświeca” pisał rok temu, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Robert Lepage (więcej: tutaj). Orędzie na 2009 rok przygotował Ludwik Flaszen – krytyk, pisarz, współzałożyciel i kierownik literacki Teatru Laboratorium (w latach 1980-82 jego dyrektor), wieloletni współpracownik Jerzego Grotowskiego.

"Dzień Teatru - laurka z troską" to tekst napisany wiele lat temu (na Dzień Teatru z ramienia Teatru Laboratorium w Opolu, w 1963 roku), jednak, jak stwierdził jego autor, treść przesłania wciąż jest aktualna. We fragmentach orędzia skierowanego do ludzi kultury czytamy: „Teatr – dyscyplina prastara, towarzysząca człowiekowi od zarania dziejów - bywał różnymi rzeczami. Bywał tanecznym obrzędem ludzi pierwotnych, mającym sprowadzić życiodajny deszcz, pomyślne łowy, czy zwycięstwo nad wrogiem; bywał – jak u starożytnych Greków - uroczystym lub rozwiązłym ceremoniałem, poprzez który obcowano z zasadniczymi treściami ludzkiego losu (...) Bywał też rajfurem, dostarczających podkasanych widoków ku uciesze mieszczucha. Jest miejscem, gdzie drwi się i budzi świętą grozę, gdzie śmieje się, płacze i zamyśla" (Ludwik Flaszen, pełny tekst orędzia: http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/8126)

48. Międzynarodowy Dzień Teatru

Nieprzypadkowo to właśnie myśli Flaszena towarzyszą kolejnym obchodem teatralnego święta – obecny rok został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Jerzego Grotowskiego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Polski Ośrodek ITI przyznał Nagrodę im. Stanisława Ignacego Witkiewicza twórcy Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, Jackowi Łumińskiemu.

Jak swój dzień świętują teatry? Już w czwartek w Krakowie rozmawiano o teatrze - odbyła się tu specjalna konferencja, zatytułowana: „Grotowski: samotność teatru. Dokumenty, konteksty, interpretacje". W całej Polsce odbywać się będą przez najbliższy weekend dyskusje i spotkania z twórcami teatralnymi, zaś na wielu scenach wystawione zostaną premierowe przedstawienia, m.in.:
Na Śląsku w dniu dzisiejszym pokazane zostaną dwa spektakle: „Poskromienie złośnicy” Williama Szekspira (w reżyserii Tadeusza Bradeckiego - Katowice) oraz "Brzydal" Mariusa von Mayenburga (w reżyserii Rafała Matusza – Zabrze).
Teatr Wybrzeże zaprasza w niedzielę na Dni Otwarte – w programie m.in. pokaz kostiumów i charakteryzacji oraz teatralne zabawy i zwiedzanie teatru.
Niezależne teatry warszawskie (w ramach porozumienia Enter) przygotowały w ramach Dnia Teatru pokaz pięciu sztuk. Wystawione zostaną dziś: "Pacjent" (Teatr Konsekwentny), "Polowanie na szczury" (Teatr Wytwórnia), "To nie jest kraj dla wielkich ludzi" (Teatr Montownia), "Dialogi Penisa" (Teatr Druga Strefa) oraz "Patty Diphusa" (Teatr Polonia).
We Wrocławiu przyznane zostaną nagrody marszałka województwa dolnośląskiego za najciekawsze dokonania sceniczne w minionym roku.
W Przemyślu zaplanowano na wieczór otwarcie wystawy fotografii teatralnej „Piątka ubarwionych” Viktora Kronbauera (Czechy).
Trwają również drugie Europejskie Spotkania Teatralne – motywem przewodnim tegorocznej edycji są „Wykluczeni”. W dniach 26-29 marca zaplanowano w Poznaniu pokaz 8 sztuk na temat wyobcowania ze społeczeństwa.

(a.)