Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie

Mobbing to negatywne działania skierowane w dłuższym okresie czasu przez osobę lub grupę pracowników przeciwko konkretnej osobie. Słowo "mobbing" ma swoje źródło w języku angielskim, gdzie "to mob" oznacza molestować, szykanować, napadać, atakować. Celem mobbingu jest zniszczenie kanałów komunikacyjnych ofiary z innymi współpracownikami, zredukowani współpracy z ofiarą oraz szkodzenie więzom społecznym ofiary i uznaniu, jakim się ona cieszy. Prześladowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni (choć te pierwsze częściej), osoby wyształcone i pewne siebie, jak i mniej wykształcone, bardziej wrażliwe i delikatne.
/ 15.04.2007 20:04

Mobbing to negatywne działania skierowane w dłuższym okresie czasu przez osobę lub grupę pracowników przeciwko konkretnej osobie. Słowo "mobbing" ma swoje źródło w języku angielskim, gdzie "to mob" oznacza molestować, szykanować, napadać, atakować. Celem mobbingu jest zniszczenie kanałów komunikacyjnych ofiary z innymi współpracownikami, zredukowani współpracy z ofiarą oraz szkodzenie więzom społecznym ofiary i uznaniu, jakim się ona cieszy. Prześladowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni (choć te pierwsze częściej), osoby wyształcone i pewne siebie, jak i mniej wykształcone, bardziej wrażliwe i delikatne.
Mobbing to nie tylko straty w ludzkiej psychice, doprowadzające nawet do samobójstwa. Mobbing wywołuje także straty w przedsiębiorstwach (obniżenie wydajności pracy, zwolnienia lekarskie itp), generując dodatkowe koszty związane np. z koniecznością zatrudnienia i przeszkolenia nowego pracownika.
Na polskim rynku niewiele jest pozycji książkowych, które pokazują czym jest zjawisko mobbingu, jak je rozpoznawać, jak się przed nim bronić, jak na nie reagować i jak mu zapobiegać. Jedną z nich jest "Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie" Hansa-Jurgena Kratza.
Książka omawia zjawisko mobbingu, skupiając się na 4 fazach procesu mobbowania:

  1. Konflikt nie jest rozwiązany konstruktywnie
  2. Systematyczne dopuszczanie się terroru psychologicznego
  3. Reakcja działu personalnego
  4. Ofiara jest wykluczana z grupy pracowników.
W kolejnych rozdziałach radzi, jak zakład pracy, przełożony, sam mobbowany, koledzy z pracy i rada zakładowa mogą przeciwdziałać mobbingowi. Dzięki prostym i skutecznym regułom przedstawionym w książce, możemy pozbyć się niszczącej atmosfery mobbingu i zapobiegać psychicznemu terrorowi w miejscu pracy.

Wydawnictwo HELION
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/15.10.2011 18:07
pracowałam w firmie,gdzie szef kontrolował pracowników poprzez kamery,kiedy pracownik wyjmował bułkę z jedzeniem szef przychodził do niego natychmiast nie pozwalając zjeść,a jeśli zjadł ją mając go gdzieś bo przerwę powinien mieć to został zwalniany za nie wykonywanie porządnie swoich obowiązków lub dokładał tyle pracy,że pracownik zostać musiał po godzinach-za które nie płacił
/25.08.2008 21:39
u mnie w firmie jest mobing