Cytaty na walentynki - sentencje o miłości

Cytaty na walentynki fot. Adobe Stock
Cytaty na walentynki przydadzą się, by wyznać miłość ukochanej osobie lub wpisać do kartki walentynkowej. Oto najpiękniejsze cytaty walentynkowe.
Marta Wilczkowska / 05.02.2021 04:37
Cytaty na walentynki fot. Adobe Stock

Kto lepiej potrafi ująć sedno miłości niż poeci, pisarze i filozofowie? W te walentynki wyraź swoje uczucia do ukochanej osoby, używając najpiękniejszych słów o miłości.

Te cytaty walentynkowe uznawane są za najpiękniejsze sentencje na walentynki.

Piękne cytaty na walentynki

 • Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. (Antoine de Saint Exupery),
 • „Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie”. (Victor de Lima Barreto).
 • „Na świecie istnieje jedyna rzecz warta życia: bezgranicznie kochać istotę, która kocha nas bezgranicznie”. (F. Mauriac).
 • „Jedno jest tylko w życiu szczęście kochać i być kochanym”. (George Sand).
 • „Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”. (Antoine de Saint Exupery).
 • „Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła”. (Johann Wolfgang Goethe).
 • „Miłość jest jak nieusuwalne znamię, przetrwa burze i nigdy nie zadrży. Miłość nie zmienia się z czasem, w ciągu godzin czy tygodni, ale potwierdza się, nawet u progu przeznaczenia”. (William Shakespeare).
 • „Nikt ni­kogo nie tra­ci, bo nikt ni­kogo nie może mieć na włas­ność. I to jest naj­ważniej­sze przesłanie miłości - mieć naj­ważniej­szą osobę na świecie, ale jej nie posiadać”. (Paolo Coelho).
 • „Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć”. (Jo­natha­n Car­roll).
 • „Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą”. (Św. Paweł z Tarsu).
 • „Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. (Jan Paweł II).

Artykuł pierwotnie został opublikowany 13.02.2013.

Zobacz inne cytaty i sentencje:
Cytaty o przyjaźni - 10 najpiękniejszych sentencji
Mądre cytaty - czy wiesz, kto wypowiedział te słowa?
Najpiękniejsze wiersze o miłości

Redakcja poleca

REKLAMA