POLECAMY

Gwiazda

W tej grze może brać udział od 6 do 12 osób. Używa się dwóch oddzielnych talii, liczących po 52 karty.
Gwiazda

W celu utworzenia banku gracze zrzucają się po równej kwocie pieniędzy. Rozdający jest jednocześnie bankierem.

Przed rozdaniem gracze stawiają na bank dowolna kwotę pieniędzy. Bankier trzyma bank, tzn. nie stawia nic. Stawki wszystkich graczy notuje się. Należy również zapisać ogólną sumę stawek. Po przetasowaniu jednej talii rozdający wydaje każdemu graczowi po jednej karcie, po czym trzy dodatkowe odkryte karty kładzie na środek stołu.

Te trzy karty – karty bankowe – należą do bankiera. Na tym etapie gry znaczenie mają następujące karty poniterów. As. Bankier podwaja stawkę ponitera, który w rozdaniu otrzymał Asa. Na przykład, stawka tego gracza wynosiła 9, po podwojeniu – 18.

Dama. Bankier potraja stawkę ponitera, który otrzymał D. Król. Za każdego otrzymanego K przez ponitera bankier wypłaca mu jego stawkę. Poniter zabiera pieniądze i nie bierze udziału w dalszej grze. Jednak poniter ma prawo wrócić do gry, lecz wyłącznie za zgodą bankiera. Na przykład, poniter którego stawka wynosi 6 otrzymał K. Bankier zwraca mu jego stawkę – 6 oraz 6 z banku. Następnie poniter ogłasza, że chce wrócić do gry. Po zgodzie bankiera poniter zobowiązany jest do ponownego obstawienia w tej samej wysokości. Posiadaczowi K¦ bankier wypłaca podwójnie. Na przykład, stawka gracza, który otrzymał K¦ wynosiła 6, więc bankier wypłaca mu 12 i poniter zabiera stawkę.

Otrzymany w rozdaniu przez ponitera W przegrywa stawkę. Na przykład, gracz którego stawka wynosiła 10, otrzymał w rozdaniu W. W tym przypadku bankier wpłaca do banku stawkę tego gracza. W¦ zobowiązuje ponitera do wpłacenia do banku dwukrotnej wartości stawki. Gracz, który otrzymał W ma prawo wrócić do gry niezależnie od zgody bankiera. Następnie podlicza się i zapisuje nowe stawki poniterów.

Karty bankiera i poniterów, posiadających stawki, zostają na stole. Natomiast karty poniterów bez stawek odrzuca się.

Rozpoczynając kolejny etap gry bankier sięga po drugą talię kart. Na stole wykłada trzy pierwsze odkryte karty. Te karty pokrywają bank. Jeśli wśród tych kart znajdzie się karta, identyczna z jedną z trzech kart bankiera – poniterzy przegrywają wszystkie swoje stawki. Natomiast jeśli wśród tych kart nie ma karty odpowiadającej karcie bankiera – stawki pozostają na stole.

Kolejne 16 kart drugiej talii – to „karty społeczeństwa”. Te karty wykłada się na stole zakryte. Kolejne 3 karty – „straż banku” – wykłada się odkryte. W przypadku, gdy wśród tych kart znajdzie się karta identyczna z kartą bankiera – wszyscy poniterzy przegrywają swoje stawki.

W przypadku, natomiast, gdy ani w pierwszych trzech kartach, ani w „kartach społeczeństwa” oraz „straży banku” nie trafia się ani jedna karta otej samej figurze co karta bankiera – bankier składa te karty i zaczyna je po jednej wykładać. Wykładając karty bankier na głos ogłasza ich figurę i kolor. Te karty – to „karty wygrane i przegrane”. Posiadacz identycznej karty, z jedną z kart „przegranej i wygranej” wygrywa swoją stawkę. Gracz nie posiadający u siebie takiej karty przegrywa. Wygrywając, poniter otrzymuje swoją stawkę oraz jej równowartość z banku.

Źródło: Wydawnictwo KARUZELA

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)