Kalkulator jednostek ilości danych

Kalkulator jednostek ilości danych. Bity, bajty, megabajty, gigabity itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024. Kalkulator obsługuje też kilka mniej standardowych jednostek jak nibble, pixele (24/48-bit), słowa itp.

wartość do przeliczenia:
jednostka do przeliczenia:
dokładność po przecinku:
podstawowe
bity [b] 100
bajty [B] 12,5


inne
nibbles 25
octets 12,5
words 16-bit 6,25
24-bit chunks (RGB pixel) 4,166666667
words 32-bit 3,125
dwords (double words) 3,125
48-bit chunks (HDRI pixel) 2,083333333
words 64-bit 1,5625
words 128-bit 0,78125
words 256-bit 0,78125


bity - podstawa 1024
kilo-bity [kb] 0,09765625
mega-bity [mb] 9,536743164x10-5
giga-bity [gb] 9,313225746x10-8
tera-bity [tb] 9,094947018x10-11
peta-bity [pb] 8,881784197x10-14


bajty - podstawa 1024
kilo-bajty [KB] 0,012207031
mega-bajty [MB] 1,192092896x10-5
giga-bajty [GB] 1,164153218x10-8
tera-bajty [TB] 1,136868377x10-11
peta-bajty [PB] 1,110223025x10-14


bity - podstawa 1000
kilo-bity [kb] 0,1
mega-bity [mb] 0,0001
giga-bity [gb] 1x10-7
tera-bity [tb] 1x10-10
peta-bity [pb] 1x10-13


bajty - podstawa 1000
kilo-bajty [KB] 0,0125
mega-bajty [MB] 1,25x10-5
giga-bajty [GB] 1,25x10-8
tera-bajty [TB] 1,25x10-11
peta-bajty [PB] 1,25x10-14