Dodatkowy zasiłek opiekuńczy fot. Adobe Stock

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Już od poniedziałku można składać wnioski

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, których żłobki, przedszkola i szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa.
Małgorzata Machnicka / 07.11.2020 12:49
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy fot. Adobe Stock

W związku z objęciem wszystkich uczniów nauczaniem zdalnym (w tym również uczniów klas I-III) rząd przywrócił możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on przysługiwał od 9 do 29 listopada.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dodatkowy zasiłek przysługuje na opiekę nad dziećmi:

  • do 8. roku życia jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę w przypadku zamknięciu placówki lub braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub innego opiekuna,
  • do 16. roku życia, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24. roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek nie przysługuje w sytuacji, w której drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą samodzielną decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).

Więcej najnowszych informacji:
Nowa mutacja koronawirusa w Europie jest jeszcze bardziej zaraźliwa? 
Narodowa kwarantanna coraz bliżej? 27 tysięcy zakażeń przybliża jej termin