Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień, specjalista integralnej profilaktyki uzależnień, mediator

Pracuje w Centrum Rozwoju Osobistego - Gabinecie Psychoterapii w Piastowie.


Ukończyła integralną profilaktykę uzależnień (UKSW - Centrum Bioetyki). Jest absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz mediatorem (Polskie Centrum Mediacji). Przebyła szkolenie z zakresu integratywnej psychoterapii depresji w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Pracuje z osobami uzależnionymi m.in. od narkotyków, alkoholu, hazardu, leków. Prowadzi terapię z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Prowadziła wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu leczenia uzależnień dla studentów wydziału lekarskiego i psychologii. Przez wiele lat pracy lecznictwie odwykowym pełniła funkcje kierownicze: w oddziale stacjonarnym, oddziale dziennym i oddziale detoksykacyjnym.

 

Jak rozpoznać współuzależnienie?
Jak rozpoznać współuzależnienie?8 lat temu
Długoletnie życie z alkoholikiem sprawia, że osoba współuzależniona odczuwa lęk, bezradność i niepokój. Cierpi i próbuje pomóc bliskiemu pokonać nałóg, ale nie jest w stanie zmienić jego postępowania. W efekcie przystosowuje się do patologicznej sytuacji. Jakie są objawy współuzależnienia? Czytaj więcej
Rozwój uzależnienia od alkoholu – fazy choroby
Rozwój uzależnienia od alkoholu – fazy choroby8 lat temu
Wyróżniamy trzy fazy uzależnienia od alkoholu: fazę ostrzegawczą, krytyczną i chroniczną. Jak je rozpoznać i kiedy najlepiej podjąć leczenie? Jak walczyć z alkoholizmem? Jakie są pierwsze niepokojące objawy uzależnienia od alkoholu? Czytaj więcej
Czy jestem alkoholikiem?
Czy jestem alkoholikiem?8 lat temu
Jeśli zauważasz u siebie przynajmniej trzy z wymienionych objawów, może to świadczyć o uzależnieniu od alkoholu: silna potrzeba picia alkoholu, upośledzona zdolność kontrolowania picia, pojawienie się alkoholowego zespołu abstynencyjnego, zmiana tolerancji na alkohol, zaniedbywanie przyjemności na rzecz picia i picie alkoholu pomimo konsekwencji jego nadużywania. Czytaj więcej