Philips PowerPro Duo fot. materiały prasowe Philips

Wygraj niezwykły odkurzacz Philips PowerDuo

Weź udział w konkursie i wygraj odkurzacz Philips PowerPro Duo.
08.07.2019 14:33
Philips PowerPro Duo fot. materiały prasowe Philips

Przepraszamy za opóźnienie - zgłoszeń napłynęło tak wiele, że wybór laureatów był naprawdę trudny. Oto oni!

Nagrodę odkurzacz Philips PowerPro Duo FC6168/01 otrzymują:

1. Magdalena K. Lublin
2. Anna D. Wrocław
3. Paweł Sz. Ruciane-Nida


Okruszki po śniadaniu w salonie, rozsypana mąka w kuchni i błoto w przedpokoju, po wyprowadzeniu psa na spacer? I nie chce Ci się wyciągać odkurzacza z szafy? Teraz możesz szybko i sprawnie posprzątać cały bałagan przy pomocy jednego urządzenia Philips PowerPro Duo. Zgłoś się do konkursu i wygraj ten niezwykły odkurzacz.

Co zrobić, by wygrać?

1. Obejrzyj poniższy film


2. Odpowiedz na pytanie konkursowe: Do czego użyła handsticka bohaterka filmu? A do czego Ty byś go używała, żeby nie wyciągać tradycyjnego odkurzacza z szafy? Swoją odpowiedź wyślij na adres: konkurs.philips@polki.pl

3. Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

Nagrody

3 x odkurzacz Philips PowerPro Duo FC6168/01

 
Bezprzewodowy odkurzacz PowerPro Duo firmy Philips został stworzony z myślą o szybkim i łatwym sprzątaniu. Umożliwia odkurzanie podłóg w pionie oraz mebli odkurzaczem ręcznym. Idealnie usuwa także sierść zwierząt z kanap, poduszek i innych materiałów. PowerPro Duo nie zabiera wiele miejsca - możesz przechowywać go w pozycji pionowej – na przykład za drzwiami w kuchni czy pokoju, dzięki czemu zawsze mamy go pod ręką! Odkurzacz doskonale czyści trudno dostępne miejsca np. przestrzeń pod kanapą czy stołem. Nie musisz też martwić się o zbyt krótki przewód. Urządzenie jest bezprzewodowe, a naładowane akumulatory umożliwiają bezprzewodowe użytkowanie urządzenia do 35 min.
 

PowerPro Duo, dzięki unikatowej technologii PowerCyclone, gwarantuje maksymalną efektywność. Powietrze niezwykle szybko wpływa do komory PowerCyclone za pośrednictwem prostego i gładkiego wlotu, a zakrzywiony przepust powietrza przyspiesza jego wirowanie w komorze cyklonicznej, dzięki czemu odkurzacz nie traci siły ssania.  Dodatkowo dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza najlepsze efekty na twardych podłogach i  dywanach  zapewnia także nasadka TriActive Turbo. Spiralna szczotka wewnątrz nasadki idealnie sprząta już za jednym pociągnięciem. PowerPro Duo swoją wydajnością nie ustępuje tradycyjnym odkurzaczom, dlatego zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów.
 
Problemem nie będzie też wymiana worków, ponieważ PowerPro Duo to odkurzacz bezworkowy. Posiada za to zmywalny filtr, a pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, wyrzucając zawartość bezpośrednio do kosza.

 

Dowiedz się więcej o Philips PowerPro Duo. Ten wyjątkowy odkurzacz możesz też kupić w sklepie RTV Euro AGD.
Przekonaj się, jak przyjemne może być sprzątanie.

Regulamin konkursu pod nazwą
„Philips – Odkurzacz“

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Philips – Odkurzacz ” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse – Polska S.A” z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
https://polki.pl/dom_artykul,10042238.html
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i przyrzekającego nagrody oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:
3x Odkurzacz Philips PowerPro Duo FC6168/01 o wartości rynkowej 699,00zł brutto.
1.7. Przyrzekającym nagrody jest Philips Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej https://polki.pl/dom_artykul,10042238.html . Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 16.02.2015 r. na stronie internetowej wizaż.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 16.02-01.03.2015 r.
2.3. Rozwiązanie Konkursu i lista laureatów Konkursu w postaci: imię, pierwsza litera nazwiska oraz miejsce zamieszkania, zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://polki.pl/dom_artykul,10042238.html   w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia Konkursu.
 

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Zgłoszenie do konkursu („Zgłoszenie”) polegać będzie na wysłaniu swojej odpowiedzi na adres mailowy konkurs.philips@polki.pl. Pytanie konkursowe brzmi: Do czego użyła handsticka bohaterka filmu? A do czego Ty byś go używała, żeby nie wyciągać tradycyjnego odkurzacza z szafy?
3.2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja wybierze 3 (słownie: trzy) prace konkursowe, które uzna za najlepsze. Przy wyborze Komisja będzie się kierować swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność prac konkursowych. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz i może być laureatem tylko jednej nagrody.
3.4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.5 poniżej.
3.5. W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.6. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.7. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

  1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu, najpóźniej w terminie wskazanym w pkt 2.3 powyżej.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na adres email laureata, z którego przesłał Zgłoszenie w Konkursie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu w celu podania danych osobowych.
4.3. W przypadku nie podania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, danych osobowych w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
4.4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, laureatowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, na pokrycie takiego podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi. Organizator pobierze dodatkową nagrodę pieniężną tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w grach i konkursach i odprowadzi w stosownym terminie na rachunek rozliczeniowy właściwego Urzędu Skarbowego.
4.5. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora na adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.6 W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7. W terminie do 21 dni od wysłania nagrody Laureaci zostaną poproszeni za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę mailową, z której Laureat wysłała zgłoszenie konkursowe, o zaopiniowanie nagrody w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
4.8. W przypadku, jeżeli opinia o nagrodzie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

Tysiące marek, 3-dniowe akcje promocyjne i niskie ceny znanych marek! Korzystaj z okazji na stronie Zalando Lounge kody promocyjne

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie internetowej https://polki.pl/dom_artykul,10042238.html   na adres Organizatora: „Edipresse – Polska S.A, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Philips Odkurzacz.
5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.
5.5.Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
5.6.Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7.Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.