wielodyscyplinarny projekt

BASTION (Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję Europejską.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej.

Badania naukowe koncentrują się w szczególności na spersonalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w obszarze onkologii.

W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii oraz zacieśnienie współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. W projekcie biorą udział czołowe europejskie ośrodki badawcze, takie jak: Karolinska Institutet, KU Leuven Belgia, University College Dublin, Université de la Mediterranée, University Hospital of Ulm, Niemcy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
www.bastion.wum.edu.pl

Więcej o obszarach badawczych:

http://bastion.wum.edu.pl/obszary-badawcze-w-projekcie/
 

Jak powstają nowotwory?
Jak powstają nowotwory?7 lat temu
Czym są nowotwory? Jakie są ich czynniki rozwoju? Czy choroba nowotworowa pojawia się nagle? Czy nowotwór i rak to synonimy? Jakie są typy nowotworów? Jaka jest różnica między nowotworem złośliwym a nowotworem łagodnym? Na pytania odpowiada prof. Jakub Gołąb z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj więcej
Jakie cechy mają komórki nowotworowe?
Jakie cechy mają komórki nowotworowe?7 lat temu
Czym się charakteryzują komórki nowotworowe? W jaki sposób działają one na układ odpornościowy i krwionośny? Czy komórki nowotworowe mają cechy nieśmiertelne i co to oznacza? Czy ulegają one apoptozie? Na pytania odpowiada prof. Jakub Gołąb z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czytaj więcej