Pedagog, terapeuta uzaleznień, psychoterapeuta

Specjalizuje się w indywidualnej, długoterminowej psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzi prywatną praktykę w Pracowni Rozwoju Osobistego i Psychoterapii. Poza tym pracuje z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień "Metanoia"oraz w dziennym ośrodku "Ordo ex Chao". Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również terapię grupową osób uzależnionych, konsultacje i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwijających umiejętności interpersonalne. 

www.psychoterapeutyczni.pl

Jak zapobiegać nawrotom w uzależnieniach?
Jak zapobiegać nawrotom w uzależnieniach?3 lata temu
Każdy nawrót choroby zaczyna się od niedostrzegalnych zmian w sposobie myślenia – powrót do starych wzorców, do dawnych zachowań, postaw, a efektem końcowym może być sięgnięcie po środek psychoaktywny lub inne destrukcyjne zachowania. Jak do tego nie dopuścić? Czytaj więcej
Jak wygląda proces trzeźwienia w narkomanii?
Jak wygląda proces trzeźwienia w narkomanii?11 lat temu
Narkomanii definitywnie wyleczyć się nie da. Można natomiast powstrzymać rozwój tej choroby, zahamować objawy i nauczyć się z nią żyć w sposób trzeźwy i satysfakcjonujący. Mowa jest wtedy o zaleczeniu uzależnienia. Czytaj więcej
Dlaczego ludzie biorą narkotyki?
Dlaczego ludzie biorą narkotyki?11 lat temu
Istnieje wiele teorii mających na celu wyjaśnienie mechanizmów powstawania uzależnienia i jego przebiegu. Pomimo ich różnorodności nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie biorą narkotyki? Czytaj więcej
Pracoholizm – gdy praca jest wszystkim
Pracoholizm – gdy praca jest wszystkim11 lat temu
Praca zaczyna być uzależnieniem, jeśli oprócz niej nie ma czasu na nic więcej. Pracoholizm może być ucieczką od problemów spoza pracy, przejawem perfekcjonizmu lub braku kompromisów. Jeśli nadmiar pracy zaczyna cię przytłaczać, warto zastanowić się, na co cię realnie stać i z pewnych rzeczy zrezygnować. Jakie są objawy pracoholizmu? Czytaj więcej
Czy jesteś współuzależniony?
Czy jesteś współuzależniony?11 lat temu
Uzależnienie to choroba, która dotyczy całej rodziny. Współuzależnienie natomiast nie jest chorobą – jest zespołem cech i zachowań, wynikających z nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej (alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu, pracoholizmu). Czytaj więcej