Polki.pl

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek - Warszawa


 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Warszawa , ul. Szajnochy 8   (01-637 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Żoliborz)
 • tel.022 833-58-88
  email kancelaria@spzzlo.pl
  www www.spzzlo.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego...

 • 1

  Przychodnia Szajnochy

  Warszawa , ul. Szajnochy 8 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  telefon 022 833-58-80, email kancelaria@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia urologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   USG - Kardiologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii dla dorosłych Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium ) Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   Diagnostyka obrazowa - Urologia
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Medycyna rodzinna
   USG - Urologia
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Położnictwo i ginekologia
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   Rentgenodiagnostyka - Urologia
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Medycyna rodzinna
   Inne - Urologia
   Inne - Chirurgia ogólna
   Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 65 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 92 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 267 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Nr 53 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Nr 54 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 55 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 56 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Specjalnych Nr 107, Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 9 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 72 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół szkół nr 119 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Transport sanitarny Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkola Podstawowa Nr 293 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet stomatologiczny - Szkoła Podstawowa Nr 293 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia osteoporozy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Inne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Dział fizjoterapii Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny szkolnej Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 273 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej- Zespół Szkół nr 55 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Nocna pomoc lekarska Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Promocji Zdrowia Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Pracownia MMG Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   Inne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia USG Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Pracownia USG
   USG - Medycyna rodzinna
   USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Echa Serca i Próby Wysiłkowej Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Hotlera Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia densytometryczna Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Pracownia densytometryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 79 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Warszawa, ul. Szajnochy 8      Telefon: 022 833-58-80  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - LXXIV Liceum Ogólnokształcące Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
  • Gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 187 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej Szkoła Podstawowa nr 133 Warszawa, ul. Szajnochy 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia Elbląska

  Warszawa , ul. Elbląska 35 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  telefon 022 633-42-77, email elblaska@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Oddział dzienny psychogeriatryczny
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Dział fizjoterapii Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Geriatryczna Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Szkoła Rodzenia Warszawa, ul. Elbląska 35      Telefon: 228353214 w 4  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół leczenia środowiskowego Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychogeriatryczna Warszawa, ul. Elbląska 35     
   Poradnia psychogeriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia Felińskiego

  Warszawa , ul. Felińskiego 8 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  telefon 022 839-47-14, email felinskiego@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Felińskiego 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Felińskiego 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Felińskiego 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Felińskiego 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

  Warszawa , ul. Kochowskiego 4 (mazowieckie / powiat Żoliborz)
  telefon 022 839-47-36, email kochowskiego@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia foniatryczna dla dzieci Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Pracownia USG Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Kardiologia
   Inne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia logopedyczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia psychologiczna Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochowskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochowskiego 4      Telefon: 022 839-47-36  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
 • 5

  Przychodnia Żeromskiego

  Warszawa , ul. Żeromskiego 13 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 834-24-31, email zeromskiego@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Nocna pomoc lekarska Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej Warszawa, ul. Żeromskiego 13      Telefon: 22 697 05 10, 22 834 24 31  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Warszawa, ul. Żeromskiego 13      Telefon: 22 697 05 10, 22 834 24 31  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Żeromskiego 13     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Przychodnia Wrzeciono

  Warszawa , ul. Wrzeciono 10C (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 835-32-14, email wrzeciono@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Wrzeciono 10C     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Przychodnia Kochanowskiego

  Warszawa , ul. Kochanowskiego 19 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 633-06-14, email kochanowskiego@spzzlo.pl,
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Angiografia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG ) Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Medycyna rodzinna
   USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kochanowskiego 19      Telefon: 022 633-06-14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia foniatryczna Warszawa, ul. Kochanowskiego 19     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Przychodnia Kleczewska

  Warszawa , ul. Kleczewska 56 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 834-83-28, email kleczewska@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia rehabilitacji i fizykoterapii dla dorosłych Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Kleczewska 56     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • 9

  Przychodnia Conrada

  Warszawa , ul. Conrada 15 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 663-21-54, email conrada@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Conrada 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Conrada 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Conrada 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
 • 10

  Przychodnia Klaudyny

  Warszawa , ul. Klaudyny 32 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 022 833-00-00, email klaudyny@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Klaudyny 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Klaudyny 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Klaudyny 32     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
 • 11

  Przychodnia Łomianki

  Łomianki , ul. ul. Szpitalna 6 (mazowieckie / powiat Łomianki miasto)
  telefon 022 751-10-55, email lomianki@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Łomianki, ul. ul. Szpitalna 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Łomianki, ul. ul. Szpitalna 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łomianki, ul. ul. Szpitalna 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Łomianki, ul. ul. Szpitalna 6     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet położnej - środowiskowej Łomianki, ul. ul. Szpitalna 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
 • 12

  Przychodnia Sieciechowska

  Warszawa , ul. Sieciechowska 4 (mazowieckie / powiat Bielany)
  telefon 22 561 57 60, email sieciechowska@spzzlo.pl, www www.spzzlo.pl
  • Poradnia lekarza POZ Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia położnej POZ Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Sieciechowska 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. Sieciechowska 4      Telefon: 22 561 57 60  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl