POLECAMY

OPIS ZDJĘCIA RTG PŁUC.

napisał/a: Magdalennne, 2010-03-12 14:47
Zmian naciekowych nie stwierdza sie. Dodatkowy płat płuca prawego.


Co to oznacza ? czy dusznosci moga byc tym spowodowane?
napisał/a: Vattier, 2010-03-12 17:02
Nie. Płuca mają na swojej powierzchni szczeliny, które odgraniczają płaty. Płuco prawe ma zazwyczaj dwie takie szczeliny, które dzielą płuco na trzy płaty. Czasem występują nadliczbowe szczeliny i płaty dodatkowe - jest to zmienność osobnicza i w większości przypadków nie ma praktycznego znaczenia dla pacjenta. Jeśli duszność jest jedynym objawem, lekarz nie postawił diagnozy, a wykonano tylko zdjęcie rtg klp, należy w dalszej kolejności wykonać EKG, morfologię krwi, jonogram osocza, pO2 i równowagę kwasowo-zasadową.