ODCZYTANIE WYNIKÓW KRWI

napisał/a: EWA KŁODZIŃSKA, 2011-01-21 18:51
DZIEŃ DOBRY.
PROSZĘ O NAPISANIE, CZY PONIŻEJ PODANE WYNIKI MORFOLOGII U MĘŻCZYZNY W WIEKU 74 LAT SĄ BARDZO ZŁE.
OSOBA TA LECZY SIĘ NA NADCIŚNIENIE TENTNICZE.
BARDZO ODBIEGAJĄ OD PRAWIDŁOWYCH:
PŁYTKI KRWI 181
ANIZOCYZA ERYTROCYTÓW 13,4%
LYM% 19,3%
MXD% 9,1%
NEU%71,6%
POZOSTAŁE MIESZCZĄ SIĘ W PODANYM ZAKRESIE.