POLECAMY

SZPITAL WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Arkońska 4 (71-455 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91/813-90-00

Jednostki - SZPITAL WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

 • Szpital Wojewódzki w Szczecinie

  Szczecin, Arkońska 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/813-90-00
  Email: spwsz@spwsz.szczecin.pl
  Witryna: www.spwsz.szczecin.pl
  • Oddział Dziecięcy
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Dziecięcy Obserwacyjno - Zakaźny
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Kardiologii Dziecięcej
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
  • Oddział Dermatologii i Alergologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Reumatologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Neurologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Urologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Okulistyki
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Chorób Tropikalnych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Nabytych Niedoborów Immunologicznych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział leczenia AIDS
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Chorób Zakaźnych. Hepatologii i Transplantacji Wątroby
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Apteka szpitalna
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Bank krwi
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Oddział geriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Pracownia hemodynamiki
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektroterapii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Udarowy
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Chirurgii Endoskopowej
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Izby przyjęć
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia elektroencefalografii
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
  • Pracownia elektromiografii i potecjałów wywołanych
   Szczecin, Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
  • Oddział Ogólnopediatryczny z pododdziałem nefrologii dziecięcej
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Dziecięcy Hepatologiczny
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział hepatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dermatologiczny Dziecięcy z pododdziałem alergologicznym
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział dermatologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorch
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział geriatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Neurotraumatologii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Pielęgnacyjno - opiekuńczy
   Szczecin, Arkońska 4     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział Endokrynologiczny i Przemiany Materii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia RTG
   Szczecin, Arkońska 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Układu Krążenia
   Szczecin, Arkońska 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Układu Nerwowego i Narządu Zmysłu
   Szczecin, Arkońska 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Toksykologii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Izby Przyjęć
   Szczecin, Arkońska 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny
   Szczecin, Arkońska 4     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Zakład Rehabilitacji
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Geriatryczna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Tarczycowo - Kardiologiczna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia szczepionkowa dla dzieci
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia poz
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Dnia Jednego w zakresie chirurgii, urologii, okulistyki, ginekologii, laryngologii, neurochirurgii, ortopedii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział Kardiochirurgii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Sterylizatornia
   Szczecin, Arkońska 4     
   Sterylizatornia
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Szczecin, Arkońska 4     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
  • Dział Szkoleń
   Szczecin, Arkońska 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Dziecięca Poradnia Konsultacyjna ds. Szczepień Ochronnych
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Hepatologiczno - Transplantacyjna
   Szczecin, Arkońska 4     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Ogólnopediatryczny z pododdziałem nefrologii dziecięcej
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oddział Dziecięcy Hepatologiczny
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział hepatologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Dermatologiczny Dziecięcy z pododdziałem alergologicznym
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział dermatologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorch
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział geriatryczny
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Oddział Neurotraumatologii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział neurochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Oddział Pielęgnacyjno - opiekuńczy
    Szczecin, Arkońska 4     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Oddział Endokrynologiczny i Przemiany Materii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Pracownia RTG
    Szczecin, Arkońska 4     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Mammografii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Diagnostyki Układu Krążenia
    Szczecin, Arkońska 4     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Diagnostyki Układu Nerwowego i Narządu Zmysłu
    Szczecin, Arkońska 4     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Toksykologii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia toksykologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Izby Przyjęć
    Szczecin, Arkońska 4     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Blok Operacyjny
    Szczecin, Arkońska 4     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne
   • Zakład Rehabilitacji
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Geriatryczna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Profilaktyki Wścieklizny
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Szczepienia - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Poradnia Tarczycowo - Kardiologiczna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia szczepionkowa dla dzieci
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia poz
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chirurgii Dnia Jednego w zakresie chirurgii, urologii, okulistyki, ginekologii, laryngologii, neurochirurgii, ortopedii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Oddział Kardiochirurgii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Oddział kardiochirurgiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Sterylizatornia
    Szczecin, Arkońska 4     
    Sterylizatornia
   • Dział Higieny i Epidemiologii
    Szczecin, Arkońska 4     
    Dział higieny i epidemiologii
    • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Dział Szkoleń
    Szczecin, Arkońska 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Dziecięca Poradnia Konsultacyjna ds. Szczepień Ochronnych
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Hepatologiczno - Transplantacyjna
    Szczecin, Arkońska 4     
    Poradnia transplantologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
 • Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistyczych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczecin, Piłsudskiego 40/42 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet zabiegowy
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Diabetologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Wenerologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Padaczki
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wzw
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Proktologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Chorób błon śluzowych przyzębia
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Ortodontyczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej i Serologii
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki USG - Kardiologiczne
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia Badania Słuchu
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Elektroencefalometryczna standard
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Elektroencefalometryczna komputerowa
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownie inne
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia Środków pomocniczych - protezy oczne
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia Okulistyczna - Laseroterapeutyczna
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Diagnostyki obrazowej RTG - Stomatologicznej
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Schorzeń Dermatologicznych (Pracownia Mykologiczna)
   Szczecin, Piłsudskiego 40/42     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Szczecin, ul. Arkońska 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/813-90-00
  Email: spwsz@spwsz.szczecin.pl
  Witryna: www.spwsz.szczecin.pl
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Szczecin, ul. Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Laboratorium Centralne

  Szczecin, ul. Arkońska 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/813-90-00
  Email: spwsz@spwsz.szczecin.pl
  Witryna: www.spwsz.szczecin.pl
  • Laboratorium Centralne
   Szczecin, ul. Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Laboratorium Mikrobiologiczno - Toksykologiczne

  Szczecin, ul. Arkońska 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/813-90-00
  Email: spwsz@spwsz.szczecin.pl
  Witryna: www.spwsz.szczecin.pl
  • Laboratorium Mikrobiologiczno - Toksykologiczne
   Szczecin, ul. Arkońska 4      Telefon: 91 813-90-00  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Patomorfologii

  Szczecin, ul. Arkońska 4 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/813-90-00
  Email: spwsz@spwsz.szczecin.pl
  Witryna: www.spwsz.szczecin.pl
  • Zakład Patomorfologii
   Szczecin, ul. Arkońska 4      Telefon: 91/813-90-00  
   Zakład patomorfologii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)